Místní a správní poplatky
Poplatek za "komunální odpad"

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Ohlášení tomboly

Ohlášení tomboly s herní jistinou vyšší než 100 000 Kč dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (herní jistina = počet vydaných losů x prodejní cena losu).