Úřední deska

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Dražice. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Zkrácená doba noční klidu

z 28.05. na 29.05.2022 z důvodu konání Hasičské soutěže na území obce Dražice. Více informací naleznete v příloze.


Obdržené dotace od Jihočeského kraje v roce 2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Úterý 31.5.2022 od 7:30 do 17:30 - chaty pod obcí Dražičky okolo řeky Lužnice oba břehy. Bližší informace naleznete v přílohách.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Pondělí 30.5.2022 od 7:30 do 17:30 - chaty pod obcí Dražičky okolo řeky Lužnice oba břehy. Bližší informace naleznete v přílohách.


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Střelby květen 2022

V příloze naleznete termíny plánovaných střeleb na vojenské střelnici v Dražicích v měsíci květnu.


Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - TJ Dražice
VV - daň z nemovitých věcí 2022

V přílohách naleznete bližší informace k placení daně z nemovitých věcí na rok 2022.


AP PZKO - časový plán

V příloze naleznete časový plán provádění opatření vedoucích ke zlepšení ovzduší v naší obci.


Pouť v Dražicích 26.6.2022

Pouť v Dražicích se letos uskuteční 26.6. Mše bude od 10.00 hodin.


Nařízení Státní veterinární správy

V příloze naleznete mimořádná veterinární opatření pro drobnochovatele drůbeže v naší obci.


Opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 a 27.7.2020. Více informací naleznete v příloze.


Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - TJ Dražice
DRIVE IN COVID-19 Tábor

Od pondělí 9. listopadu bude na parkovišti před Stop Shop Tábor zřízeno odběrové místo, kam můžete přijet vozem na odběr.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 2.4.2020, kdy došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů. Více v příloze.


Veřejná vyhláška - OOP

VV se týká likvidace kůrovcových souší a zalesnění holin v důsledku nahodilé těžby. Více v přílohách.


Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TJ Dražice
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec

Bližší informace v přílohách.


Veřejná vyhláška - OOP

Kalamitní poškození lesních porostů. Více informací v příloze.


Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Dražice na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a jí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor. Jedná se o:
- rozpočet obce Dražice
- výkazy plnění rozpočtu obce Dražice
- rozpočtová opatření obce Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu obce Dražice
- Závěrečný účet obce Dražice
- rozpočet ZŠ a MŠ Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dražice


Čevak

V příloze naleznete kontakty na provozovatele vodovodů a kanalizací v obci Dražice - ČEVAK a.s.


Úřední deska - archiv změn