Úřední deska

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Dražice. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Informace k volbám do Evropského parlamentu

V příloze naleznete veškeré potřebné informace k volbám do Evropského parlamentu, včetně informace o počtu a sídlech volebních okrsků a oznámení o době a místě konání voleb.


Daň z nemovitých věcí 2024

V přílohách naleznete veřejnou vyhlášku a upozornění k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.


Střelby duben 2024

V příloze naleznete termíny plánovaných střeleb na střelnici v Dražicích v dubnu 2024.


Darovací smlouvy kompostéry

Znovu prosíme všechny občany, kteří před 5-ti lety uzavřeli s obcí "Smlouvu o výpůjčce" na kompostéry, aby se dostavili na obec za účelem podpisu darovací smlouvy, na základě které již kompostéry budou v majetku jednotlivých občanů. Děkujeme.


AP PZKO - časový plán

V příloze naleznete časový plán provádění opatření vedoucích ke zlepšení ovzduší v naší obci.


Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Dražice na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a jí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor. Jedná se o:
- rozpočet obce Dražice
- výkazy plnění rozpočtu obce Dražice
- rozpočtová opatření obce Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu obce Dražice
- Závěrečný účet obce Dražice
- rozpočet ZŠ a MŠ Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dražice


Čevak

V příloze naleznete kontakty na provozovatele vodovodů a kanalizací v obci Dražice - ČEVAK a.s.


Úřední deska - archiv změn