Úřední deska

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Dražice. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Úterý 18.10.2022 od 8:00 do 16:00. Vypnutá oblast: část obce Dražice od Tábora chaty a objekty přes silnici proti chatám, pravá strana až čp. 4 vše, levá strana čp. 135, 136, 137, 138 a pravá strana od čp. 4 až čp. 9 kolem silnice. Další informace naleznete v příloze.


Oznámení termínů zimního svozu

Od 3. října 2022 bude v Dražicích svoz tuhého domovního odpadu v zimním režimu - každé pondělí.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Dražice 15.9.2022
Záměr prodeje obce Dražice č. 2/2022

Podrobnosti v přílohách.


Záměr prodeje obce Dražice č. 1/2022

Podrobnosti v přílohách.


Záměr směny obce Dražice č. 2/2022

Podrobnosti v přílohách.


Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR za okrsek Dražice
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Dražice
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ na parcelách KN č. 2110/3, 2123/1, 2123/2 v k.ú. Dražice u Tábora

Podrobnosti naleznete v příloze.


Záměr pronájmu obce Dražice č. 1/2022
OOP stanovení místní úpravy provozu

Dražice - u domu seniorů. Bližší informace naleznete v přílohách.


Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Dražice 25. října 2022

Podrobnosti k akci v příloze


Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Bližší informace naleznete v přílohách.


Pošta Dražice

Od 12. září 2022 bude mít pošta v Dražicích změněnou otevírací dobu


Střelby září 2022

V příloze naleznete termíny plánovaných střeleb na vojenské střelnici Dražice v září 2022.


Vstup na hřbitov Dražice

V současné době probíhá realizace polní cesty před hřbitovem. Tento týden bude zahájeno odstraňování stávajících povrchů a odkop na zemní pláň + následné vrstvy ze štěrkodrtí. Z tohoto důvodu již nebude možné používat odstavnou plochu u hřbitova a boční vchod. Po dobu realizace stavby bude hřbitov přístupný pouze vchodem u hlavní silnice.


Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR - podrobné informace k volbám

Podrobnosti v příloze


Obdržené dotace od Jihočeského kraje v roce 2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - TJ Dražice
AP PZKO - časový plán

V příloze naleznete časový plán provádění opatření vedoucích ke zlepšení ovzduší v naší obci.


Nařízení Státní veterinární správy

V příloze naleznete mimořádná veterinární opatření pro drobnochovatele drůbeže v naší obci.


Opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 a 27.7.2020. Více informací naleznete v příloze.


Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - TJ Dražice
DRIVE IN COVID-19 Tábor

Od pondělí 9. listopadu bude na parkovišti před Stop Shop Tábor zřízeno odběrové místo, kam můžete přijet vozem na odběr.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 2.4.2020, kdy došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů. Více v příloze.


Veřejná vyhláška - OOP

VV se týká likvidace kůrovcových souší a zalesnění holin v důsledku nahodilé těžby. Více v přílohách.


Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TJ Dražice
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec

Bližší informace v přílohách.


Veřejná vyhláška - OOP

Kalamitní poškození lesních porostů. Více informací v příloze.


Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Dražice na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a jí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor. Jedná se o:
- rozpočet obce Dražice
- výkazy plnění rozpočtu obce Dražice
- rozpočtová opatření obce Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu obce Dražice
- Závěrečný účet obce Dražice
- rozpočet ZŠ a MŠ Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dražice


Čevak

V příloze naleznete kontakty na provozovatele vodovodů a kanalizací v obci Dražice - ČEVAK a.s.


Úřední deska - archiv změn