Evidence obyvatel
Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu


Zrušení trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu.