Informační systém v obci

SMS rozhlas - provoz služby v podmínkách GDPR

Služba je určena pro občany obce Dražice a majitele nemovitosti v k.ú. Dražice u Tábora. Obec ji nabízí od roku 2013 a těm co se zaregistrovali nic důležitého neuteče.

Výhody:
1. snadná registrace
2. za službu nic neplatíte
3. žádná důležitá informace vám neuteče, i když nebudete v obci nebo na internetu
4. kdykoli můžete registraci zrušit bez udání důvodu

Registrací do služby souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním Vašich osobních údajů (viz.registrační formulář) za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech (odstávka vody, bezproudí); informování o kulturním a dalším dění v obci (akce pořádané v Dražicích místními spolky).

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně, zasláním na adresu obce Dražice nebo e-mailem na info@obecdrazice.cz. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Správcem Vašich osobních údajů je obec Dražice se sídlem Dražice čp. 166, Dražice 391 31. Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo případně email. Vaše osobní údaje nebudál dále předávány. Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou (po dobu trvalého pobytu v obci či po dobu trvání souhlasu).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 2 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
registracni-formular-sms-rozhlas-gdpr280901426.pdf 201.4 Kb

Informační tabule

V září roku 2014 se v obci Dražice instalovaly informační tabule.  Jedna se nachází v parčíku u altánu na návsi, druhá v parčíku u bývalé hasičské zbrojnice poblíž křížku, třetí u kostela sv. Jana Křtitele a čtvrtá se nachází mimo obec u „Nového hřbitova“.  Tabule jsou určeny turistům, náhodně přijíždějícím i místním obyvatelům. V parčících na nich naleznete základní informace o Dražicích a mapu obce s čísly popisnými. Z tabule u kostela sv. Jana Křtitele se dozvíte důležité skutečnosti o této památce a blízké faře (také v anglickém jazyce).  Poslední tabule instalovaná u „Nového hřbitova“ zachycuje historii hřbitova a základní údaje o obcích Dražice, Drhovice a Meziříčí.
 
Informační tabule Informační tabule Informační tabule Informační tabule
 
 

Rozhlas

Je nedůležitější a nejvyužívanější informační zařízení v obci. Jeho prostřednictvím se oznamují občanům důležité zprávy – poruchy, kulturní a jiné pozvánky, důležité informace a komerční sdělení. Od roku 2004 je v obci bezdrátový rozhlas. Tvoří jej 17 hnízd rozmístěných po celých Dražicích.
Plánovaná hlášení probíhají nejčastěji v pondělí a ve středu okolo 16 hodiny. Všeobecně prospěšná sdělení a pozvánky jsou vyhlašovány zdarma, v případě komerčního sdělení stojí jedno vyhlášení 100 Kč + DPH.
Zjistíte-li poruchu některého zařízení, opište si na sloupu číslo hnízda a nahlaste, prosím, tuto skutečnost kanceláři OÚ (osobně, telefonicky, e-mailem).
 
Historie
První rozhlasové zařízení bylo v obci uvedeno do provozu v červnu roku 1947. Rozhlasová kabina byla umístěna v kampeličce, úřadovně MNV. Skládalo se ze sedmi reproduktorů. Jejich rozmístění: dva v horní části obce u čp. 48 (dnes paní Chovančíková), dva u rybníka u čp. 23 (Soldátovi), jeden u čp. 109 (dnes Suldovských) a poslední dva na konci obce k Drhovicům. MNV stanovil za vyhlášení poplatek 5 Kčs, za zahrání písně 10 Kčs, pro cizí osoby 20 Kčs. Hasičský sbor a škola hlásily bezplatně.  Konečná hodina vysílání byla stanovena na 22. hodinu.
Rozhlasové zařízení bylo majetkem obce a stálo 72.224 Kčs.