Informační systém v obci

Zasílání novinek

V roce 2013 obec Dražice zřídila službu - informování občanů formou SMS nebo e-mailů. Vyplnili jste formulář, doručili jej na úřad a nic důležitého Vám neuteklo. Systém, do kterého jste se tímto způsobem registrovali, přestává obec využívat 30.9.2020. Od 1. října 2020 zasíláme informace o dění v obci a pozvánky na společenské akce pouze prostřednictvím webových stránek obce v sekci „Zasílání novinek“.  Pokud chcete být informováni o dění v obci po tomto datu, musíte být zaregistrováni a přihlášeni k odběru zpráv na našich webových stránkách. 

Postup:

 1. Navštivte www.obecdrazice.cz
 2. Klikněte na „Zasílání novinek“ uprostřed červené lišty na hlavní stránce
 3. Klikněte na „Nová registrace“ a vyplňte požadované údaje
 4. Přihlaste se a vyberte si oblast informování a jakým způsobem chcete být informováni (první část je forma SMS nebo e-mail, druhá část je oblast informací)
 1. SMS – Kulturní dění (pozvánky na akce pořádané obcí či místními spolky…)
 2. SMS – Důležité informace (odstávky vody, plynu, elektriky, termíny svozu KO…)
 3. E-mail – Kulturní dění (pozvánky na akce pořádané obcí či místními spolky…)
 4. E-mail – Úřední deska (vše co je zveřejněno na elektronické úřední desce)
 5. E-mail – Sdělení (odstávky vody, plynu, elektriky, termíny svozu KO…)
 6. E-mail – Koronavirus (informace týkající se nákazy)
 7. E-mail – Novinky na webu (automaticky přednastaveno)(vše co je zveřejněno na webu)

Abyste se mohli zaregistrovat a dostávat informace, musíte zadat e-mail. Toto může být problém zejména u dříve narozených spoluobčanů, kteří jej nemají. Nebojte se, informace můžete dostávat, ale zajděte prosím v úředních hodinách na obec, kde vše spolu vyřešíme.

 

Registrací do služby souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním Vašich osobních údajů (viz.registrační formulář) za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech (odstávka vody, bezproudí); informování o kulturním a dalším dění v obci (akce pořádané v Dražicích místními spolky).

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně, zasláním na adresu obce Dražice nebo e-mailem na info@obecdrazice.cz. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Správcem Vašich osobních údajů je obec Dražice se sídlem Dražice čp. 166, Dražice 391 31. Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo případně email. Vaše osobní údaje nebudál dále předávány. Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou (po dobu trvalého pobytu v obci či po dobu trvání souhlasu).

 

 


Informační tabule

V září roku 2014 se v obci Dražice instalovaly informační tabule.  Jedna se nachází v parčíku u altánu na návsi, druhá v parčíku u bývalé hasičské zbrojnice poblíž křížku, třetí u kostela sv. Jana Křtitele a čtvrtá se nachází mimo obec u „Nového hřbitova“.  Tabule jsou určeny turistům, náhodně přijíždějícím i místním obyvatelům. V parčících na nich naleznete základní informace o Dražicích a mapu obce s čísly popisnými. Z tabule u kostela sv. Jana Křtitele se dozvíte důležité skutečnosti o této památce a blízké faře (také v anglickém jazyce).  Poslední tabule instalovaná u „Nového hřbitova“ zachycuje historii hřbitova a základní údaje o obcích Dražice, Drhovice a Meziříčí.
 
Informační tabule v parku Informační tabule v horním parčíku Informační tabule u kostela Informační tabule u hřbitova
 
 

Rozhlas

Je nejdůležitější a nejvyužívanější informační zařízení v obci. Jeho prostřednictvím se oznamují občanům důležité zprávy – poruchy, kulturní a jiné pozvánky, důležité informace a komerční sdělení. Od roku 2004 je v obci bezdrátový rozhlas. Tvoří jej 17 hnízd rozmístěných po celých Dražicích.
Nic nevydrží věčně, a proto v roce 2022 proběhla obnova a rozšíření stávajícího bezdrátového rozhlasu. V rámci této akce, která byla podpořena z dotačního programu POV Jihočeského kraje, byly vyměněny a doplněny hlásiče a rozšířeny funkce rozhlasové ústředny. V současné době je po celé obci rozmístěno 26 rozhlasových hnízd.
Plánovaná hlášení probíhají nejčastěji v pondělí a ve středu okolo 16 hodiny. Všeobecně prospěšná sdělení a pozvánky jsou vyhlašovány zdarma, v případě komerčního sdělení stojí jedno vyhlášení 100 Kč + DPH.
Zjistíte-li poruchu některého zařízení, opište si na sloupu číslo hnízda a nahlaste, prosím, tuto skutečnost kanceláři OÚ (osobně, telefonicky, e-mailem).
 
Historie
První rozhlasové zařízení bylo v obci uvedeno do provozu v červnu roku 1947. Rozhlasová kabina byla umístěna v kampeličce, úřadovně MNV. Skládalo se ze sedmi reproduktorů. Jejich rozmístění: dva v horní části obce u čp. 48 (dnes paní Chovančíková), dva u rybníka u čp. 23 (Soldátovi), jeden u čp. 109 (dnes Suldovských) a poslední dva na konci obce k Drhovicům. MNV stanovil za vyhlášení poplatek 5 Kčs, za zahrání písně 10 Kčs, pro cizí osoby 20 Kčs. Hasičský sbor a škola hlásily bezplatně.  Konečná hodina vysílání byla stanovena na 22. hodinu.
Rozhlasové zařízení bylo majetkem obce a stálo 72.224 Kčs.