Pár slov o obci Dražice

Obec Dražice patří k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde mateřská a základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída). Dominantou obce je kulturní dům, v jehož prostorách se nachází sál pro kulturní akce, restaurace, obchod s potravinami a smíšeným zbožím a knihovna. Od roku 2012 se v přístavbě kulturního domu nachází sídlo obce. V těsné blízkosti se nachází pobočka České pošty. V obci působí několik firem a živnostníků, které poskytují nejrůznější služby.
V roce 2004 byla obec plynofikována, samozřejmostí je vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, telekomunikační vedení a plná elektrifikace včetně veřejného osvětlení.

Obec Dražice - pohled na sportovní haluObyvatelstvo

Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2019 je 810 (včetně 8 cizinců).
Z hlediska věkové skladby, vzdělání a ekonomické aktivity nevykazuje obec výrazné diference vůči českému průměru.
 
Dle sčítání lidu a domů v roce 2011 žilo v Dražicích 798 obyvatel, z toho 405 žen a 393 mužů. Celkem 579 obyvatel se hlásilo k české národnosti, 5 ke slovenské, 3 k ukrajinské a 209 neuvedeno. Dle sčítání je v Dražicích celkem 238 domů, z toho 228 rodinných a 8 bytových. Celkem 201 domů je obydlených, z 37 neobydlených domů je 27 využívaných k rekreaci.
 Důležité odkazy

Úvodní stránka - odkazy

Ikona - Mapová aplikace obce Dražice

Ikona - logo Jihočeského kraje

Erb partnerské obce Slovany (SK)

Ikona - logo CzechPoint

Ikona - logo Ochrana obyvatel

Kalendář událostí

Hlášení obecního rozhlasu

ikona - rozhlas

Anketa

Obsazenost kulturního domu

Zobrazených stránek

celkem: 3198206 měsíc: 30856 den: 816 hodina: 86

Aktuality

COVID 19 - Důvody přijímání opatření
V příloze naleznete informační leták se zdůvodněním.
více
Dražičtí komedianti
Z důvodu mimořádných opatření přijatých vládou ČR v souvislosti se šířením koronavirové nákazy se plánovaná premiéra představení "České nebe" v místním kulturním domě v sobotu 7.11.2020 neuskuteční.
více
COVID-19 Leták COVID vs. chřipka
V příloze naleznete leták Státního zdravotního ústavu k problematice rozdílné charakteristiky onemocnění COVID-19 a chřipky.
více
COVID-19 Nouzový stav
Na základě usnesení vlády České republiky č. 1085 byl nouzový stav prodloužen do 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
více
Ustavující zasedání Jihočeského kraje 3.11.2020
více
COVID-19 Informační letáky
V přílohách naleznete informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy COVID-19. Co mám dělat když....
více
Úřední hodiny obce Dražice
Od 22. října do 3. listopadu 2020 budou úřední hodiny obce Dražice v pondělí a ve středu od 8:00 do 10:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00. Podrobné informace naleznete v příloze.
více
Opatření ve veřejné dopravě
od 26. října 2020 dojde k omezení spojů a linek veřejné linkové dopravy do prázdninového provozu (tj. bez školních spojů).
více
Sběrný dvůr Dražice
Z důvodu současné epidemiologické situace Vás žádáme, abyste do sběrného dvora přicházeli s ochranným prostředkem dýchacích cest (rouškou, respirátorem...). Děkujeme za pochopení.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
v pátek 30.10.2020 od 8:00 do 15:30 - Dražice čp. 17, 128, 132, 246 a zahrádky nad čp. 17.
více
Záměr prodeje č. 2/2020
více
Záměr prodeje č. 1/2020
více
Záměr směny č. 1/2020
více
Obchvat Dražic - návrh řešení
V příloze naleznete návrh řešení obchvatu - odklon silnice první třídy 1/19 za lanovým mostem u Tábora a napojení na stávající silnici za Drhovicemi před lesem. Délka obchvatu má být zhruba sedm kilometrů s několika mosty, nadjezdy a podjezdy na počátku a konci obchvatu.
více