Pár slov o obci Dražice

Obec Dražice patří k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde mateřská a základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída). Dominantou obce je kulturní dům, v jehož prostorách se nachází sál pro kulturní akce, restaurace, obchod s potravinami a smíšeným zbožím, pekárna s cukrárnou, kadeřnictví a knihovna. Od roku 2012 se v přístavbě kulturního domu nachází sídlo obce. V těsné blízkosti se nachází pobočka České pošty. V obci působí několik firem a živnostníků, které poskytují nejrůznější služby.
V roce 2004 byla obec plynofikována, samozřejmostí je vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, telekomunikační vedení a plná elektrifikace včetně veřejného osvětlení.

Obec Dražice - pohled na sportovní haluObyvatelstvo

Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2023 je 847 (včetně 22 cizinců).
Z hlediska věkové skladby, vzdělání a ekonomické aktivity nevykazuje obec výrazné diference vůči českému průměru.
 

Dle sčítání lidu a domů v roce 2021 žilo v Dražicích 826 obyvatel, z toho 417 žen a 409 mužů.
Co se věku týče nejpočetnější skupinou je 0-14 let čítající 150 osob, shodně po 128 osobách má věková skupina 40-49 a 50-59 let. Jediný obyvatel byl v rozmezí 90-99 let.
Celkem 521 obyvatel se hlásilo k české národnosti,1 k moravské, 1 ke slovenské, 4 k ukrajinské, 3 k vietnamské a 294 národnost neuvedlo.
Dle sčítání je v Dražicích celkem 256 domů, z toho 245 rodinných, 9 bytových a 2 ostatní budovy. Celkem 211 domů je obydlených. Většina z nich byla postavena nebo zrekonstruována v letech 1971-1980, a to rovných 50. V dalších letech již čísla klesají, v letech 1981-1990 bylo postaveno čí zrekonstruováno 37 domů a 1991-2000 už jen 33. Od roku 2016 bylo postaveno nebo zrekonstruováno 9 rodinných domů.


Důležité odkazy

Ikona - panoramatická prohlídka

Ikona - Mapová aplikace obce Dražice

Ikona - logo Jihočeského kraje

Erb partnerské obce Slovany (SK)

Ikona - Dubové

Ikona - logo CzechPoint

Ikona - logo Ochrana obyvatel

Kalendář událostí

Hlášení obecního rozhlasu

ikona - rozhlas

Anketa

Obsazenost kulturního domu

Zobrazených stránek

celkem: 4377445 měsíc: 13302 den: 396 hodina: 28

Aktuality

Mistrovství ČR fans hokeje v malé kopané
Sportovní areál TJ Dražice v sobotu 20.07.2024. Bližší informace naleznete v příloze.
více
2024 nohejbalový turnaj Radimovice u Želče
více
Zkrácená doba nočního klidu
v noci z 19.07. na 20.07.2024 (z pátka na sobotu) a z 20.07. na 21.07.2024 (ze soboty na neděli) z důvodu konání akce „Celorepublikového turnaje hokejových fanoušků“ ve sportovním areálu TJ Dražice.
více
Uzávěrka příspěvků do Dražického občasníku
Uzávěrka příspěvků do 2. čísla Dražického občasníku byla stanovena na středu 31.07.2024. Své příspěvky včetně fotodokumentace zasílejte na adresu obcasnik@obecdrazice.cz.
více
Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace.
více
Měření zvukové izolace za účelem výměny oken podél komunikace I/19 v rámci zakázky ŘSD
Podrobnosti v přílohách.
více
Milostivé léto 2024
Od 1. července do 30. listopadu probíhá oddlužovací akce Milostivé léto 2024, která se tentokrát týká dluhů u zdravotních pojišťoven - podrobnosti v článku.
více
Střelby červenec, srpen 2024
V příloze naleznete termíny plánovaných střeleb na střelnici Dražice v červenci a srpnu 2024.
více
Knihovna Dražice
Od 1.7.2024 povede místní knihovnu paní Jarmila Mynaříková. Zároveň dochází k úpravě provozní doby: úterý od 17:00 do 20:00.
více
Změna úředních hodin obecního úřadu v Dražicích
Úřední hodiny v úterý jsou s platností od 1.6.2024 zrušeny (přehled úředních hodin viz. "kontakty"). Účast starosty na obecním úřadě každou středu od 16.00 do 18.00 hodin po předchozí telefonické domluvě.
více
Obchvat Dražic
V příloze naleznete upravený návrh řešení obchvatu - odklon silnice první třídy 1/19.
více