Pár slov o obci Dražice

Obec Dražice patří k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde mateřská a základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída). Dominantou obce je kulturní dům, v jehož prostorách se nachází sál pro kulturní akce, restaurace, obchod s potravinami a smíšeným zbožím a knihovna. Od roku 2012 se v přístavbě kulturního domu nachází sídlo obce. V těsné blízkosti se nachází pobočka České pošty. V obci působí několik firem a živnostníků, které poskytují nejrůznější služby.
V roce 2004 byla obec plynofikována, samozřejmostí je vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, telekomunikační vedení a plná elektrifikace včetně veřejného osvětlení.

Obec Dražice - pohled na sportovní haluObyvatelstvo

Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2019 je 810 (včetně 8 cizinců).
Z hlediska věkové skladby, vzdělání a ekonomické aktivity nevykazuje obec výrazné diference vůči českému průměru.
 
Dle sčítání lidu a domů v roce 2011 žilo v Dražicích 798 obyvatel, z toho 405 žen a 393 mužů. Celkem 579 obyvatel se hlásilo k české národnosti, 5 ke slovenské, 3 k ukrajinské a 209 neuvedeno. Dle sčítání je v Dražicích celkem 238 domů, z toho 228 rodinných a 8 bytových. Celkem 201 domů je obydlených, z 37 neobydlených domů je 27 využívaných k rekreaci.
 Důležité odkazy

Úvodní stránka - odkazy

Ikona - Mapová aplikace obce Dražice

Ikona - logo Jihočeského kraje

Erb partnerské obce Slovany (SK)

Ikona - logo CzechPoint

Ikona - logo Ochrana obyvatel

Kalendář událostí

Hlášení obecního rozhlasu

ikona - rozhlas

Anketa

Obsazenost kulturního domu

Zobrazených stránek

celkem: 3167565 měsíc: 215 den: 215 hodina: 26

Aktuality

Záměr prodeje č. 2/2020
více
Záměr prodeje č. 1/2020
více
Dočasná změna provozní doby pošty Dražice
Od 21.9. do 30.9.2020 má místní pošta dočasnou změnu provozní doby. V pondělí, úterý, ve středu a v pátek bude otevřeno od 7:30 do 9:30. Ve čtvrtek od 14:00 do 16:30.
více
Nový autobusový spoj
Od 1.9.2020 můžete v pracovní dny využít nový autobusový spoj, který má zastávku také v Dražicích (nestaví na "západě"). Z táborského autobusového nádraží nástupiště č. 15 vyjíždí 9:05 a do Tábora se jím dostanete s odjezdem ve 12:57. Viz přiložené jízdní řády.
více
COVID-19 Mimořádná opatření
S účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy. S účinností ode dne 18. září 2020 od 00:00 hod. do odvolání se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování(např. hotelový pokoj) a v prostředcích veřejné dopravy. S účinností ode dne 19. září 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezují provozovny a provozy služeb. Konkrétní zákazy, omezení a výjimky naleznete v přílohách.
více
Úplná uzavírka silnice
Z důvodu opravy silnice bude ve dnech od 21.9. do 16.10.2020 úplná uzavírka silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice, viz. přiložená situace.
více
Praha - muzikál Kat Mydlář
Pozvánka pro naše dříve narozené spoluobčany - divadlo Broadway - čtvrtek 8.10.2020. Žádáme o sdělení případného zájmu na obecním úřadu do 30. září 2020. Bližší informace v příloze. Jedná se o přeložený termín z dubna 2020.
více
COVID-19 Mimořádné opatření účinné od 10.9.2020
Od 10. září platí povinnost nošení roušek uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj), ve společných prostorách uvnitř škol a školských zařízení, v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách), při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků. Celé znění opatření naleznete v příloze.
více
Záměr směny č. 1/2020
více
Obchvat Dražic - návrh řešení
V příloze naleznete návrh řešení obchvatu - odklon silnice první třídy 1/19 za lanovým mostem u Tábora a napojení na stávající silnici za Drhovicemi před lesem. Délka obchvatu má být zhruba sedm kilometrů s několika mosty, nadjezdy a podjezdy na počátku a konci obchvatu.
více
Cvičení pro seniory
Ve čtvrtek 17.9.2020 začíná pravidelné cvičení pro seniory v místní sportovní hale. Každý čtvrtek od 8:45 do 9:45 hodin. Více informací v příloze.
více
Oznámení termínů zimního svozu
Od 5. října 2020 bude v naší obci svoz tuhého domovního odpadu v zimním režimu - každé pondělí.
více
Nabídka volného pracovního místa - BA-VA farma Olší
Podrobnosti k volnému pracovnímu místu v příloze.
více
Volby do zastupitelstev krajů 2.-3.10.2020 - informace
Naleznete zde podrobnější informace k volbám do zastupitelstev krajů pro voliče, politické strany i členy volební komise.
více