Pár slov o obci Dražice

Obec Dražice patří k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde mateřská a základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída). Dominantou obce je kulturní dům, v jehož prostorách se nachází sál pro kulturní akce, restaurace, obchod s potravinami a smíšeným zbožím, pekárna s cukrárnou, kadeřnictví a knihovna. Od roku 2012 se v přístavbě kulturního domu nachází sídlo obce. V těsné blízkosti se nachází pobočka České pošty. V obci působí několik firem a živnostníků, které poskytují nejrůznější služby.
V roce 2004 byla obec plynofikována, samozřejmostí je vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, telekomunikační vedení a plná elektrifikace včetně veřejného osvětlení.

Obec Dražice - pohled na sportovní haluObyvatelstvo

Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2023 je 847 (včetně 22 cizinců).
Z hlediska věkové skladby, vzdělání a ekonomické aktivity nevykazuje obec výrazné diference vůči českému průměru.
 

Dle sčítání lidu a domů v roce 2021 žilo v Dražicích 826 obyvatel, z toho 417 žen a 409 mužů.
Co se věku týče nejpočetnější skupinou je 0-14 let čítající 150 osob, shodně po 128 osobách má věková skupina 40-49 a 50-59 let. Jediný obyvatel byl v rozmezí 90-99 let.
Celkem 521 obyvatel se hlásilo k české národnosti,1 k moravské, 1 ke slovenské, 4 k ukrajinské, 3 k vietnamské a 294 národnost neuvedlo.
Dle sčítání je v Dražicích celkem 256 domů, z toho 245 rodinných, 9 bytových a 2 ostatní budovy. Celkem 211 domů je obydlených. Většina z nich byla postavena nebo zrekonstruována v letech 1971-1980, a to rovných 50. V dalších letech již čísla klesají, v letech 1981-1990 bylo postaveno čí zrekonstruováno 37 domů a 1991-2000 už jen 33. Od roku 2016 bylo postaveno nebo zrekonstruováno 9 rodinných domů.


Důležité odkazy

Ikona - panoramatická prohlídka

Ikona - Mapová aplikace obce Dražice

Ikona - logo Jihočeského kraje

Erb partnerské obce Slovany (SK)

Ikona - Dubové

Ikona - logo CzechPoint

Ikona - logo Ochrana obyvatel

Kalendář událostí

Hlášení obecního rozhlasu

ikona - rozhlas

Anketa

Obsazenost kulturního domu

Zobrazených stránek

celkem: 4345124 měsíc: 11341 den: 1051 hodina: 36

Aktuality

Pozvánka na slavnostní zahájení Olympiády dětí a mládeže 23.6.2024
Podrobnosti v příloze
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dražice 30.5.2024
více
Pošta Dražice
V pátek 14.6.2024 budou mimořádně z provozních důvodů hodiny pro veřejnost pouze odpoledne od 12:00 do 15:30.
více
Vítání léta
Sportovní areál TJ Dražice - pátek 28.6.2024 od 19:00. K tanci a poslechu hraje Kočkopes.
více
Adresný záměr pronájmu obce Dražice č. 4/2024
Podrobnosti v příloze.
více
Výsledky voleb do Evropského parlamentu za okrsek Dražice
více
Závěrečný účet obce Dražice za rok 2023
více
OZV 1/2024
Obecně závazná vyhláška obce Dražice o nočním klidu účinná od 21.6.2024.
více
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
V příloze naleznete informace k vyhlášené OZV č. 1/2024 o nočním klidu účinné od 21.6.2024.
více
Dražická pouť 2024
se uskuteční v neděli 23.6.2024. Mše svatá v Kostele sv. Jana Křtitele začíná v 10:00.
více
Otevření prodejny Flosman v Dražicích od 24.6.2024
Prodejna Flosman v Dražicích bude znovu otevřena od 24.6.2024. Do této doby bude fungovat prodejní stánek před prodejnou.
více
Změna úředních hodin obecního úřadu v Dražicích
Úřední hodiny v úterý jsou s platností od 1.6.2024 zrušeny (přehled úředních hodin viz. "kontakty"). Účast starosty na obecním úřadě každou středu od 16.00 do 18.00 hodin po předchozí telefonické domluvě.
více
OOP stanovení přechodné úpravy provozu
z důvodu výstavby kanalizace a ČOV v Jistebnici. Bližší informace naleznete v přílohách.
více
Záměr směny obce Dražice číslo 2/2024
V příloze k dispozici záměr včetně mapky.
více
VV Zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Dražice
Veřejné projednání návrhu: OÚ Dražice dne 10.7.2024 od 15:00. Bližší informace naleznete v přílohách.
více