Pár slov o obci Dražice

Obec Dražice patří k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde mateřská a základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída). Dominantou obce je kulturní dům, v jehož prostorách se nachází sál pro kulturní akce, restaurace, obchod s potravinami a smíšeným zbožím, pekárna s cukrárnou, kadeřnictví a knihovna. Od roku 2012 se v přístavbě kulturního domu nachází sídlo obce. V těsné blízkosti se nachází pobočka České pošty. V obci působí několik firem a živnostníků, které poskytují nejrůznější služby.
V roce 2004 byla obec plynofikována, samozřejmostí je vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, telekomunikační vedení a plná elektrifikace včetně veřejného osvětlení.

Obec Dražice - pohled na sportovní haluObyvatelstvo

Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2022 je 842 (včetně 17 cizinců).
Z hlediska věkové skladby, vzdělání a ekonomické aktivity nevykazuje obec výrazné diference vůči českému průměru.
 
Dle sčítání lidu a domů v roce 2011 žilo v Dražicích 798 obyvatel, z toho 405 žen a 393 mužů. Celkem 579 obyvatel se hlásilo k české národnosti, 5 ke slovenské, 3 k ukrajinské a 209 neuvedeno. Dle sčítání je v Dražicích celkem 238 domů, z toho 228 rodinných a 8 bytových. Celkem 201 domů je obydlených, z 37 neobydlených domů je 27 využívaných k rekreaci.
 Důležité odkazy

Úvodní stránka - odkazy

Úvodní stránka - odkazy

Ikona - Mapová aplikace obce Dražice

Ikona - logo Jihočeského kraje

Erb partnerské obce Slovany (SK)

Ikona - logo CzechPoint

Ikona - logo Ochrana obyvatel

Kalendář událostí

Hlášení obecního rozhlasu

ikona - rozhlas

Anketa

Obsazenost kulturního domu

Zobrazených stránek

celkem: 3921856 měsíc: 6236 den: 44 hodina: 6

Aktuality

Rozhodnutí
udělení souhlasu vodoprávního úřadu - osada Raští. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Dražice 26.1.2023
více
Masopustní průvod 2023
Dražice 11.2.2023 - sraz v 10:00 na parkovišti před Kulturním domem. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Veřejnoprávní smlouva uzavřená s Městem Tábor - přestupkové řízení
V příloze naleznete veřejnoprávní smlouvu, kterou uzavřela Obec Dražice s Městem Tábor za účelem řešení přestupkových řízení.
více
Výroční zpráva za rok 2022
více
Sportovní ples 2023
KD Dražice - pátek 17.2.2023 od 19:30. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Rozpočtová opatření 2023
V přílohách naleznete rozpočtová opatření roku 2023.
více
Dětský karneval
KD Dražice 12. února 2023 od 14:00. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2022
více
Výsledky voleb prezidenta ČR 2. kolo v Dražicích
více
Střelby únor 2023
V příloze naleznete termíny střeleb v měsíci únoru 2023.
více
2022 - Poslední smeč
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Pondělí 13.2.2022 od 8:00-16:00 - Dražice od čp. 25 a čp. 30 ke kostelu a okolí kostela vše. Bližší informace naleznete v přílohách.
více
Letáky prevence od PČR
V příloze naleznete letáky vytvořené PČR pro zamezení kyberkriminality.
více
10. ročník Dražického koštu pálenek
se uskuteční v sobotu 4. března 2023 od 15:00 na sále KD Dražice. Příjem vzorků a přihlášek je do 28. února 2023. Bližší informace naleznete v příloze.
více