Pár slov o obci Dražice

Obec Dražice patří k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde mateřská a základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída). Dominantou obce je kulturní dům, v jehož prostorách se nachází sál pro kulturní akce, restaurace, obchod s potravinami a smíšeným zbožím a knihovna. Od roku 2012 se v přístavbě kulturního domu nachází sídlo obce. V těsné blízkosti se nachází pobočka České pošty. V obci působí několik firem a živnostníků, které poskytují nejrůznější služby.
V roce 2004 byla obec plynofikována, samozřejmostí je vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, telekomunikační vedení a plná elektrifikace včetně veřejného osvětlení.

Obec Dražice - pohled na sportovní haluObyvatelstvo

Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2019 je 810 (včetně 8 cizinců).
Z hlediska věkové skladby, vzdělání a ekonomické aktivity nevykazuje obec výrazné diference vůči českému průměru.
 
Dle sčítání lidu a domů v roce 2011 žilo v Dražicích 798 obyvatel, z toho 405 žen a 393 mužů. Celkem 579 obyvatel se hlásilo k české národnosti, 5 ke slovenské, 3 k ukrajinské a 209 neuvedeno. Dle sčítání je v Dražicích celkem 238 domů, z toho 228 rodinných a 8 bytových. Celkem 201 domů je obydlených, z 37 neobydlených domů je 27 využívaných k rekreaci.
 Důležité odkazy

Úvodní stránka - odkazy

Ikona - Mapová aplikace obce Dražice

Ikona - logo Jihočeského kraje

Erb partnerské obce Slovany (SK)

Ikona - logo CzechPoint

Ikona - logo Ochrana obyvatel

Kalendář událostí

Hlášení obecního rozhlasu

ikona - rozhlas

Anketa

Obsazenost kulturního domu

Zobrazených stránek

celkem: 3298008 měsíc: 20316 den: 196 hodina: 25

Aktuality

COVID 19 - Mimořádné opatření
Od čtvrtka 25. února se stanovuje osobám nad 15 let povinnost nosit na určených místech respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Střelby - březen 2021
V příloze naleznete termíny plánovaných střeleb na březen 2021.
více
Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
V příloze naleznete potřebné informace ke Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
více
COVID 19 - Prodloužení nouzového stavu
Vláda na mimořádném zasedání v neděli 14. února 2021 vyhlásila pro území České republiky nouzový stav kvůli šíření koronaviru SARS CoV-2.
více
Výkazy plnění rozpočtu 2021
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 roku 2021.
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dražice 25.2.2021
více
Informace o výsledcich kontrol za rok 2020
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Rozpočtová opatření 2021
V přílohách naleznete rozpočtová opatření roku 2021.
více
OZV 1/2020
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, která zrušuje vyhlášku 1/2019. Od 1.1.2021 je poplatek za "komunální odpad" 650 Kč za osobu či objekt. Podrobné informace naleznete ve vyhlášce.
více
Sběrný dvůr a bioodpad
Od 1.12.2020 do 28.2.2021 bude sběrný dvůr Dražice otevřen pouze ve středy 14:00-17:00 a soboty 9:00-11:00. Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou letos po obci rozmístěny naposledy o víkendu 27.-29.11.2020.
více