Pár slov o obci Dražice

Obec Dražice patří k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde mateřská a základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída). Dominantou obce je kulturní dům, v jehož prostorách se nachází sál pro kulturní akce, restaurace, obchod s potravinami a smíšeným zbožím, pekárna s cukrárnou, kadeřnictví a knihovna. Od roku 2012 se v přístavbě kulturního domu nachází sídlo obce. V těsné blízkosti se nachází pobočka České pošty. V obci působí několik firem a živnostníků, které poskytují nejrůznější služby.
V roce 2004 byla obec plynofikována, samozřejmostí je vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, telekomunikační vedení a plná elektrifikace včetně veřejného osvětlení.

Obec Dražice - pohled na sportovní haluObyvatelstvo

Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2021 je 827 (včetně 7 cizinců).
Z hlediska věkové skladby, vzdělání a ekonomické aktivity nevykazuje obec výrazné diference vůči českému průměru.
 
Dle sčítání lidu a domů v roce 2011 žilo v Dražicích 798 obyvatel, z toho 405 žen a 393 mužů. Celkem 579 obyvatel se hlásilo k české národnosti, 5 ke slovenské, 3 k ukrajinské a 209 neuvedeno. Dle sčítání je v Dražicích celkem 238 domů, z toho 228 rodinných a 8 bytových. Celkem 201 domů je obydlených, z 37 neobydlených domů je 27 využívaných k rekreaci.
 Důležité odkazy

Úvodní stránka - odkazy

Úvodní stránka - odkazy

Ikona - Mapová aplikace obce Dražice

Ikona - logo Jihočeského kraje

Erb partnerské obce Slovany (SK)

Ikona - logo CzechPoint

Ikona - logo Ochrana obyvatel

Kalendář událostí

Hlášení obecního rozhlasu

ikona - rozhlas

Anketa

V rámci finančních úspor někteří spoluobčané navrhují prodloužení četnosti svozu směsného odpadu v letních měsících z 1x týdně na 1x 14 dní. Souhlasíte s tímto názorem?

Obsazenost kulturního domu

Zobrazených stránek

celkem: 3679885 měsíc: 18811 den: 444 hodina: 8

Aktuality

Zkrácená doba noční klidu
z 28.05. na 29.05.2022 z důvodu konání Hasičské soutěže na území obce Dražice. Více informací naleznete v příloze.
více
Kotlíkové dotace JčK
S přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy bezplatně pomohou pracovníci místních akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje. Příjem žádostí začíná 6. 6. 2022 v 17 hod.
více
Obdržené dotace od Jihočeského kraje v roce 2022
více
Dražické občasníky 2022
V přílohách naleznete Dražické občasníky vydané v roce 2022.
více
Vítkovci a České království
recenze knihy
více
Nabídka brigády
do prodejny Flop TOP Dražice. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Nabídka zaměstnání
do prodejny Flop TOP Dražice - prodavač/prodavačka na HPP - zkrácený úvazek. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Pohádkový Dětský den 2022
Pátek 3.6.2022 od 17:00 v místním sportovním areálu. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Úterý 31.5.2022 od 7:30 do 17:30 - chaty pod obcí Dražičky okolo řeky Lužnice oba břehy. Bližší informace naleznete v přílohách.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Pondělí 30.5.2022 od 7:30 do 17:30 - chaty pod obcí Dražičky okolo řeky Lužnice oba břehy. Bližší informace naleznete v přílohách.
více
Hasičská soutěž 2022
Dražice - sportovní areál 28.5.2022 od 13:00. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Tábor v akci květen 2022
V přílohách najdete kulturní program města Tábora na měsíc květen 2022.
více
Střelby květen 2022
V příloze naleznete termíny plánovaných střeleb na vojenské střelnici v Dražicích v měsíci květnu.
více
20.ročník jarního tenisového turnaje 4her
Sobota 11.6.2022 - u Skaláků. Sraz je v 8:00. Bližší informace naleznete v příloze.
více