Pár slov o obci Dražice

Obec Dražice patří k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde mateřská a základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída). Dominantou obce je kulturní dům, v jehož prostorách se nachází sál pro kulturní akce, restaurace, obchod s potravinami a smíšeným zbožím, pekárna s cukrárnou, kadeřnictví a knihovna. Od roku 2012 se v přístavbě kulturního domu nachází sídlo obce. V těsné blízkosti se nachází pobočka České pošty. V obci působí několik firem a živnostníků, které poskytují nejrůznější služby.
V roce 2004 byla obec plynofikována, samozřejmostí je vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, telekomunikační vedení a plná elektrifikace včetně veřejného osvětlení.

Obec Dražice - pohled na sportovní haluObyvatelstvo

Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2021 je 827 (včetně 7 cizinců).
Z hlediska věkové skladby, vzdělání a ekonomické aktivity nevykazuje obec výrazné diference vůči českému průměru.
 
Dle sčítání lidu a domů v roce 2011 žilo v Dražicích 798 obyvatel, z toho 405 žen a 393 mužů. Celkem 579 obyvatel se hlásilo k české národnosti, 5 ke slovenské, 3 k ukrajinské a 209 neuvedeno. Dle sčítání je v Dražicích celkem 238 domů, z toho 228 rodinných a 8 bytových. Celkem 201 domů je obydlených, z 37 neobydlených domů je 27 využívaných k rekreaci.
 Důležité odkazy

Úvodní stránka - odkazy

Ikona - Mapová aplikace obce Dražice

Ikona - logo Jihočeského kraje

Erb partnerské obce Slovany (SK)

Ikona - logo CzechPoint

Ikona - logo Ochrana obyvatel

Kalendář událostí

Hlášení obecního rozhlasu

ikona - rozhlas

Anketa

Splňuje Váš kotel emisní třídu povolenou od 1.9.2022?

Obsazenost kulturního domu

Zobrazených stránek

celkem: 3578991 měsíc: 17493 den: 659 hodina: 102

Aktuality

Dražické máčení 2022
Rybník Na Suchých - sobota 5.2.2022 v 11:00. Otužilci a diváci jsou vítáni.
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dražice 27.1.2022
více
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou
o umístění stavby "Kabel NN komunitní dům, Dražice, č.st. 1030023779". Bližší informace naleznete v přílohách.
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dražice na roky 2023-2025
více
Ceník pronájmu sálu KD od 2022
více
Tříkrálová sbírka 2022
V naší obci proběhne Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita České republiky.
více
Informace podle zákona 106/1999 Sb., poskytnuté v roce 2022
více
Dražický ples
Z důvodu protiepidemických opatření je Dražický ples plánovaný na sobotu 22.1.2022 ZRUŠEN.
více
OZV 3/2021
Obecně závazná vyhláška obce Dražice č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Střelby leden 2022
V příloze naleznete termíny plánovaných střeleb na střelnici v Dražicích v lednu 2022.
více