Pár slov o obci Dražice

Obec Dražice patří k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde mateřská a základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída). Dominantou obce je kulturní dům, v jehož prostorách se nachází sál pro kulturní akce, restaurace, obchod s potravinami a smíšeným zbožím, pekárna s cukrárnou, kadeřnictví a knihovna. Od roku 2012 se v přístavbě kulturního domu nachází sídlo obce. V těsné blízkosti se nachází pobočka České pošty. V obci působí několik firem a živnostníků, které poskytují nejrůznější služby.
V roce 2004 byla obec plynofikována, samozřejmostí je vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, telekomunikační vedení a plná elektrifikace včetně veřejného osvětlení.

Obec Dražice - pohled na sportovní haluObyvatelstvo

Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2023 je 847 (včetně 22 cizinců).
Z hlediska věkové skladby, vzdělání a ekonomické aktivity nevykazuje obec výrazné diference vůči českému průměru.
 

Dle sčítání lidu a domů v roce 2021 žilo v Dražicích 826 obyvatel, z toho 417 žen a 409 mužů.
Co se věku týče nejpočetnější skupinou je 0-14 let čítající 150 osob, shodně po 128 osobách má věková skupina 40-49 a 50-59 let. Jediný obyvatel byl v rozmezí 90-99 let.
Celkem 521 obyvatel se hlásilo k české národnosti,1 k moravské, 1 ke slovenské, 4 k ukrajinské, 3 k vietnamské a 294 národnost neuvedlo.
Dle sčítání je v Dražicích celkem 256 domů, z toho 245 rodinných, 9 bytových a 2 ostatní budovy. Celkem 211 domů je obydlených. Většina z nich byla postavena nebo zrekonstruována v letech 1971-1980, a to rovných 50. V dalších letech již čísla klesají, v letech 1981-1990 bylo postaveno čí zrekonstruováno 37 domů a 1991-2000 už jen 33. Od roku 2016 bylo postaveno nebo zrekonstruováno 9 rodinných domů.


Důležité odkazy

Ikona - panoramatická prohlídka

Ikona - Mapová aplikace obce Dražice

Ikona - logo Jihočeského kraje

Erb partnerské obce Slovany (SK)

Ikona - Dubové

Ikona - logo CzechPoint

Ikona - logo Ochrana obyvatel

Kalendář událostí

Hlášení obecního rozhlasu

ikona - rozhlas

Anketa

Obsazenost kulturního domu

Zobrazených stránek

celkem: 4237974 měsíc: 26614 den: 674 hodina: 3

Aktuality

Veřejná vyhláška - zahájení společného územního a stavebního řízení "Dražice-rozšíření vodovodní sítě podél silnice I-19-východ"
Veřejná vyhláška včetně situace v příloze.
více
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL (návrh)
o výjimce z ochranných podmínek vlka evropského a odstranění kříženců.
více
Pošta Partner Dražice
V příloze naleznete bližší informace k provozování pošty v Dražicích od pondělí 4. března 2024.
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dražice 29.2.2024
více
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2024 - TJ Dražice
více
Zemědělské družstvo Opařany
Nabízí kvalitní maso z vlastního chovu. Bližší informace naleznete v přílohách.
více
Výroční zpráva za rok 2023
více
Pošta Dražice
Ve dnech 29.2. a 1.3. 2024 bude pošta Dražice z provozních důvodů dočasně uzavřena.
více
Veřejná vyhláška
dodatek prodloužení platnosti plánu péče o ZCHÚ "Přírodní památka Lužnice".
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dražice dne 25.1.2024
Zápis k dispozici v příloze.
více
Přednáška první pomoci
pro širokou veřejnost se bude konat 14.3.2024 v Komunitním domě pro seniory v Dražicích od 15:00 a od 17:00. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Úhrada místních poplatků 2024
Vážení spoluobčané, od letošního roku nabízíme možnost úhrady místních poplatků za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad) a psy jednoduše elektronicky. Dovolujeme si Vás požádat, abyste nám na e-mail urad@obecdrazice.cz zaslali e-mailovou adresu, na kterou Vám budou zaslány pokyny k úhradě včetně QR kódu.
více
Střelby únor 2024
V příloze naleznete termíny plánovaných střeleb na střelnici Dražice.
více
2023 nohejbalový turnaj Poslední smeč
více
11. ročník Dražického koštu pálenek
proběhne v KD Dražice 2.3.2024 od 15:00. Příjem vzorků a přihlášky do koštu do 26.2.2024. Bližší informace naleznete v příloze.
více