Pár slov o obci Dražice

Obec Dražice patří k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde mateřská a základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída). Dominantou obce je kulturní dům, v jehož prostorách se nachází sál pro kulturní akce, restaurace, obchod s potravinami a smíšeným zbožím, pekárna s cukrárnou, kadeřnictví a knihovna. Od roku 2012 se v přístavbě kulturního domu nachází sídlo obce. V těsné blízkosti se nachází pobočka České pošty. V obci působí několik firem a živnostníků, které poskytují nejrůznější služby.
V roce 2004 byla obec plynofikována, samozřejmostí je vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, telekomunikační vedení a plná elektrifikace včetně veřejného osvětlení.

Obec Dražice - pohled na sportovní haluObyvatelstvo

Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2020 je 818 (včetně 8 cizinců).
Z hlediska věkové skladby, vzdělání a ekonomické aktivity nevykazuje obec výrazné diference vůči českému průměru.
 
Dle sčítání lidu a domů v roce 2011 žilo v Dražicích 798 obyvatel, z toho 405 žen a 393 mužů. Celkem 579 obyvatel se hlásilo k české národnosti, 5 ke slovenské, 3 k ukrajinské a 209 neuvedeno. Dle sčítání je v Dražicích celkem 238 domů, z toho 228 rodinných a 8 bytových. Celkem 201 domů je obydlených, z 37 neobydlených domů je 27 využívaných k rekreaci.
 Důležité odkazy

Úvodní stránka - odkazy

Ikona - Mapová aplikace obce Dražice

Ikona - logo Jihočeského kraje

Erb partnerské obce Slovany (SK)

Ikona - logo CzechPoint

Ikona - logo Ochrana obyvatel

Kalendář událostí

Hlášení obecního rozhlasu

ikona - rozhlas

Anketa

Obsazenost kulturního domu

Zobrazených stránek

celkem: 3337405 měsíc: 8094 den: 426 hodina: 41

Aktuality

Sčítání 2021
V přílohách naleznete aktuální informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021.
více
Oznámení termínů letního svozu KO
Od 3. května do 1. října 2021 bude v naší obci svoz domovního odpadu v letním režimu a to - ÚTERÝ každý týden.
více
Doručování občanům s trvalým pobytem na ohlašovně
více
COVID 19 - Prodloužení nouzového stavu
Vláda prodloužila nouzový stav a všechna dosud platná krizová opatření do 11. dubna 2021 včetně. Bližší informace naleznete na odkazu:
více
Kontejnery na bioodpad
Od tohoto víkendu budou opět po obci umisťovány kontejnery na bioodpad. Přistaveny budou vždy od pátka do neděle: naproti areálu ZD, na návsi za bývalým OÚ, sídliště "západ" u separačního hnízda a u sběrného dvora.
více
Upřesnění střeleb duben 2021
V příloze naleznete termíny plánovaných střeleb v dubnu 2021.
více
Velikonoce a zapomenuté zvyky
Od 21.3. do 11.4.2021 bude pro vás připravena stezka na téma Velikonoce. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Velikonoční výzva 2021
Zapojte se do velikonoční výzvy. Vše důležité se dozvíte v příloze. Stanou se Dražice Kraslicovem 2021?
více
Uzávěrka příspěvků do Dražického občasníku
Uzávěrka příspěvků byla stanovena na středu 31.03.2021. Své příspěvky včetně fotodokumentace zasílejte na adresu obcasnik@obecdrazice.cz.
více
Uzavření sportovního a reálu a dětských hřišť
Po dobu platnosti aktuálních vládních opatření spojených s pandemií COVID-19 jsou sportovní areál a všechna veřejná dětská hřiště uzavřena. Děkujeme za respektování tohoto oznámení.
více
COVID 19 - odpad vzniklý ze sebetestování
lze zařadit jako běžný směsný komunální odpad. Jelikož je zde riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.
více
Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
V příloze naleznete potřebné informace ke Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
více