Bydlení

Pronájem obecního bytu

Obecním bytem se rozumí bytové jednotky ve vlastnictví obce Dražice. Byty jsou pronajímány na dobu určitou max. 2 roky s možností prodloužení.
Bližší informace k pronajímaným nemovitostem naleznete v záložce Obec - Bytové hospodářství.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba starší 18 let.

Podmínky a postup řešení:

Obec Dražice přijímá žádosti o nájem bytu nepřetržitě po celý rok. Pokud se nějaký byt uvolní, prochází obec nejprve databázi přijatých žádostí. Pokud eviduje žadatele požadující byt s totožnými parametry volného bytu, kontaktuje je. Pokud je žadatelů více, přihlíží se k životní situaci žadatele, místu trvalého pobytu ... Konečné rozhodnutí o přidělení obecního bytu je v kompetenci starosty obce.
Byty v bytovém domě Dražice čp. 260 podléhají z důvodu výstavby z dotace zvláštnímu režimu. Žadatel dokládá veškerý příjem celé rodiny za posledních 12 měsíců, nesmí vlastniž žádný dům nebo byt vhodný k bydlení nebo mít k němu věcné břemeno a skládá kauci ve výši 3 měsíčních nájmů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti o nájem bytu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněnou žádost. V případě přidělení obecního bytu, doklady požadované v nájemní smlouvě.

Výše poplatku a možnost úhrady:

Správní a jiné poplatky nejsou předepsány.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Obdržené žádosti se evidují a vyřizují dle aktuální situace.

Formuláře:

Formulář ke stažení zde.