Výstavba
Občan a územní plán

Občan a územní plán při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku.


Připojení k pozemní komunikaci

Připojení k místní komunikaci


Vyjádření obce ke stavebnímu záměru

Vyjádření obce ke stavebnímu záměru, k provozovaným sítím, k projektové dokumentaci atd.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě

Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví obce.