Hřbitov

Hřbitov

Nový hřbitovV naší obci jsou hřbitovy dva: starý a nový. Bližší informace k jejich historii naleznete v záložce obec - o obci - historie - další církevní stavby, tedy zde.
Do roku 1925 se pohřbívalo na starém hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele. Ten byl však pro naprostý nedostatek místa a jiné závady uzavřen. Proto se obce Daražice, Drhovice a Meizříčí dohodly vystavět společný obecní hřbitov na poli Josefa Mrázka z Meziříčí a Jana Fary z Drhovic, které leží při státní silnici, takže bude hřbitov asi ve středu jmenovaných obcí. Od té doby se pohřbívá na tomto hřbitově. Správu hřbitova včetně pronájmu hrobových míst zajišťuje obec Dražice.
V současné době hřbitov disponuje 450 hrobovými místy z nichž je cca 95% pronajatých. V roce 2019 byla nabídka hrobových míst rozšířena o možnost pronájmu schránky v kolumbáriu, kterých je v něm celkem 15.
Jak je uvedeno výše, správu hřbitova včetně pronájmu hrobových míst zajišťuje obec Dražice. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na 10 let. V posledním roce nájemní doby, je nájemce kontaktován a na tuto skutečnost upozorněn.