Kulturní dům

Kulturní dům Dražice

     O vybudování společenského domu v obci usiloval MNV již po osvobození. V prosinci roku 1945 byl ustanoven přípravný výbor, jehož členy byli zástupci všech společenských organizací v obci.
S výstavbou tohoto domu se začalo v květnu roku 1973. Stavba byla provedena podle vypracovaného návrhu studie Ing. arch. Otakara Jankovce a architekta Václava Drozdy. Projektovou dokumentaci vypracovala projektová a inženýrská organizace Táborprojekt.
     Za 66 měsíců vzniklo dílo, které je největší akcí „Z“ v Dražicích i v okrese Tábor. Vzniklo tak víceúčelové zařízení, kde kromě sálu pro 440 lidí byly tři klubovny, pódium, knihovna, agitační středisko, lékařská ordinace, restaurace s jídelnou, šatny a sociální zázemí. Toto největší kulturní zařízení v okrese bylo slavnostně předáno do užívání 15. prosince 1978.
   
     Od dalšího roku se začal rozvíjet kulturní život. Vystupovali zde nejen místní ochotníci, ale i profesionální uměli. S pořadem „Nad Prahou tančily písničky“ se dražickým občanům představila populární Strahovanka. Účinkovali zde členové Městských divadel pražských či Hudebního divadla Karlín. Z jednotlivců jmenujme namátkou Stellu Zázvorkovou, Josefa Beka, Helenu Růžičkovou, Slávku Budínovou, Josefa Zímu, Karla Fialu, Pavlu Břínkovou, Aťku Janouškovou, Jiřího Koutného…
     V současné době zde pravidelně pořádají plesy místní spolky, konají se zde taneční zábavy, dětská vystoupení a další akce nejrůznějšího druhu.
     Dnes se v budově kulturního domu nachází kromě využívaného sálu restaurační zařízení Zlatá brána, prodejna smíšeného zboží a potravin „Flop“, kadeřnictví, cukrárna s pekárnou, knihovna a obecní úřad.
 
Úpravy v poslední době
* 2007 – zastřešení terasy kulturního domu
* 2009 – rekonstrukce vytápění prostor restaurace a jídelny (do restaurace
              byl instalován krb, který vytopí celou restauraci včetně jídelny)
* 2010 – rekonstrukce sálu (zazdění spodní části oken sálu směrem k hlavní
              silnici, zhotovení průchodu na terasu a instalace podhledů do přísálí
              a částečně do sálu)
* 2010 – 2011 – oprava sociálního zařízení sálu
* 2012 – dokončení nástavby a přístavby kulturního domu, nová střecha
* 2013 – výměna oken na sále kulturního domu
* 2013 – nová fasáda na celém kulturním domě
* 2016 – výměna hlavních vchodových dveří
* 2016 – rekonstrukce sociálního zařízení restaurace
* 2016 vybudování opěrné zdi a položení zámkové dlažby před Palermem
* 2017 zakoupení posezení, zahradního grilu a slunečníku před Palermo
* 2017  instalace nové kuchyňské linky a podlahy za barem v Palermu
* 2017 - úprava prostor na kadeřnictví vedle prodejny potravin
* 2017 - výměna dveří u prodejny potravin
* 2018 - zazdění výloh u prodejny potravin, výměna dveří do skladu
* 2018 - nákup nových židlí (sál + palermo)
* 2019 - nákup nových stolů (sál + palermo)
* 2019 - otevřena pekárna s cukrárnou (prostory bývalé ubytovny)
* 2019 - výměna bočních dveří (vstup pro zásobování restaurace a pekárny)
* 2019 - nová výmalba sálu a přilehlých společenských prostor, nové ozvučení
* 2020 - vybudování schodiště - přístup do nástavby
* 2020 - rekonstrukce vstupních prostor - výměna vnitřních dveří, výmalba, nové osvětlení
* 2020 - obnova jídelny - obnova obložení, nová výmalba, nákup nových stolů
* 2020 - obnova zázemí restaurace - nové stropy, osvětlení, rozvody, výmalba
* 2020 - oprava schodů u hlavního vstupu + vybudování zábradlí
* 2020 - výměna dveří na terasu a obnova přihléhlo okolí (nové rozvody, osvětlení, výmalba)
* 2021 - nový reklamní nápis na budově
* 2021 - chodba - obrazy s leteckými fotografiemi významných míst obce
* 2023 - odvod vlhkosti z obchodu
 
 
 
KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 
 
 
 

Fotografie vnitřních prostor kulturního domu po úpravách 2019

    foyer foyer schodiště vchod na balkon pohled z balkonu Sál vstup do Palerma Palermo


Fotografie vnitřních prostor kulturního domu po opravách 2010-2011

vnitřní prostory KD - hlediště vnitřní prostory KD - hlediště vnitřní prostory KD - malba kostel vnitřní prostory KD - malba kaplička vnitřní prostory KD - WC vnitřní prostory KD - WC