Kulturní dům

Kulturní dům Dražice

     O vybudování společenského domu v obci usiloval MNV již po osvobození. V prosinci roku 1945 byl ustanoven přípravný výbor, jehož členy byli zástupci všech společenských organizací v obci.
S výstavbou tohoto domu se začalo v květnu roku 1973. Stavba byla provedena podle vypracovaného návrhu studie Ing. arch. Otakara Jankovce a architekta Václava Drozdy. Projektovou dokumentaci vypracovala projektová a inženýrská organizace Táborprojekt.
     Za 66 měsíců vzniklo dílo, které je největší akcí „Z“ v Dražicích i v okrese Tábor. Vzniklo tak víceúčelové zařízení, kde kromě sálu pro 440 lidí byly tři klubovny, pódium, knihovna, agitační středisko, lékařská ordinace, restaurace s jídelnou, šatny a sociální zázemí. Toto největší kulturní zařízení v okrese bylo slavnostně předáno do užívání 15. prosince 1978.
   
     Od dalšího roku se začal rozvíjet kulturní život. Vystupovali zde nejen místní ochotníci, ale i profesionální uměli. S pořadem „Nad Prahou tančily písničky“ se dražickým občanům představila populární Strahovanka. Účinkovali zde členové Městských divadel pražských či Hudebního divadla Karlín. Z jednotlivců jmenujme namátkou Stellu Zázvorkovou, Josefa Beka, Helenu Růžičkovou, Slávku Budínovou, Josefa Zímu, Karla Fialu, Pavlu Břínkovou, Aťku Janouškovou, Jiřího Koutného…
     V současné době zde pravidelně pořádají plesy místní spolky, konají se zde taneční zábavy, dětská vystoupení a další akce nejrůznějšího druhu.
     Dnes se v budově kulturního domu nachází kromě využívaného sálu restaurační zařízení Zlatá brána, prodejna smíšeného zboží a potravin „Flop“, kadeřnictví, cukrárna s pekárnou, knihovna a obecní úřad.
 
Úpravy v poslední době
* 2007 – zastřešení terasy kulturního domu
* 2009 – rekonstrukce vytápění prostor restaurace a jídelny (do restaurace
              byl instalován krb, který vytopí celou restauraci včetně jídelny)
* 2010 – rekonstrukce sálu (zazdění spodní části oken sálu směrem k hlavní
              silnici, zhotovení průchodu na terasu a instalace podhledů do přísálí
              a částečně do sálu)
* 2010 – 2011 – oprava sociálního zařízení sálu
* 2012 – dokončení nástavby a přístavby kulturního domu, nová střecha
* 2013 – výměna oken na sále kulturního domu
* 2013 – nová fasáda na celém kulturním domě
* 2016 – výměna hlavních vchodových dveří
* 2016 – rekonstrukce sociálního zařízení restaurace
* 2016 vybudování opěrné zdi a položení zámkové dlažby před Palermem
* 2017 zakoupení posezení, zahradního grilu a slunečníku před Palermo
* 2017  instalace nové kuchyňské linky a podlahy za barem v Palermu
* 2017 - úprava prostor na kadeřnictví vedle prodejny potravin
* 2017 - výměna dveří u prodejny potravin
* 2018 - zazdění výloh u prodejny potravin, výměna dveří do skladu
* 2018 - nákup nových židlí (sál + palermo)
* 2019 - nákup nových stolů (sál + palermo)
* 2019 - otevřena pekárna s cukrárnou (prostory bývalé ubytovny)
* 2019 - výměna bočních dveří (vstup pro zásobování restaurace a pekárny)
* 2019 - nová výmalba sálu a přilehlých společenských prostor, nové ozvučení
* 2020 - vybudování schodiště - přístup do nástavby
* 2020 - rekonstrukce vstupních prostor - výměna vnitřních dveří, výmalba, nové osvětlení
* 2020 - obnova jídelny - obnova obložení, nová výmalba, nákup nových stolů
* 2020 - obnova zázemí restaurace - nové stropy, osvětlení, rozvody, výmalba
* 2020 - oprava schodů u hlavního vstupu + vybudování zábradlí
* 2020 - výměna dveří na terasu a obnova přihléhlo okolí (nové rozvody, osvětlení, výmalba)
* 2021 - nový reklamní nápis na budově
* 2021 - chodba - obrazy s leteckými fotografiemi významných míst obce
 
 
 
Kulturní dům Dražice Kulturní dům Dražice Kulturní dům Dražice Kulturní dům Dražice Kulturní dům Dražice 
 
 
 

Fotografie vnitřních prostor kulturního domu po úpravách 2019

    foyer foyer schodiště vchod na balkon pohled z balkonu Sál vstup do Palerma Palermo


Fotografie vnitřních prostor kulturního domu po opravách 2010-2011

vnitřní prostory KD - hlediště vnitřní prostory KD - hlediště vnitřní prostory KD - malba kostel vnitřní prostory KD - malba kaplička vnitřní prostory KD - WC vnitřní prostory KD - WC