Obecně závazné vyhlášky
OZV 3/2021

Obecně závazná vyhláška obce Dražice č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


OZV 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Dražice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.


OZV 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Dražice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu


OZV 1/2020

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, která zrušuje vyhlášku 1/2019. Od 1.1.2021 je poplatek za "komunální odpad" 650 Kč za osobu či objekt. Podrobné informace naleznete ve vyhlášce.


OZV 2/2017

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.


OZV 1/2017

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu, která upravuje dobu nočního klidu kratší nebo žádnou než stanovuje zákon.


OZV č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí


OZV č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška Obce Dražice č. 1/2008, kterou se vydává Požární řád obce


OZV č. 3/2007

Obecně závazná vyhláška Obce Dražice č. 3/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj


OZV č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška Obce Dražice č. 1/2007 o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování