Obecně závazné vyhlášky
OZV 1/2019

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, která zrušuje vyhlášku 2/2015. Výše poplatků a splatnost zůstává nezměněna. Pozor na změny u poplatku ze psů a za "komunální odpad".


OZV 2/2017

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.


OZV 1/2017

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu, která upravuje dobu nočního klidu kratší nebo žádnou než stanovuje zákon.


OZV 1/2015

Obecně závazná vyhláška Obce Dražice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavební odpadem nah na území obce Dražice


OZV č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí


OZV č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška Obce Dražice č. 1/2008, kterou se vydává Požární řád obce


OZV č. 3/2007

Obecně závazná vyhláška Obce Dražice č. 3/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj


OZV č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška Obce Dražice č. 1/2007 o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování