Obecně závazné vyhlášky
OZV 1/2023

Obecně závazná vyhláška obce Dražice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství účinná od 1.1.2024.


OZV 2/2023

Obecně závazná vyhláška obce Dražice o místním poplatku ze psů účinná od 1.1.2024.


OZV 3/2023

Obecně závazná vyhláška obce Dražice o místním poplatku z pobytu účinná od 1.1.2024.


OZV 4/2023

Obecně závazná vyhláška obce Dražice o místním poplatku ze vstupného účinná od 1.1.2024


OZV 5/2023

Obecně závazná vyhláška obce Dražice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství účinná od 1.1.2024.


OZV 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Dražice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.


OZV 2/2017

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.


OZV 1/2017

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu, která upravuje dobu nočního klidu kratší nebo žádnou než stanovuje zákon.


OZV č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška Obce Dražice č. 1/2008, kterou se vydává Požární řád obce


OZV č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška Obce Dražice č. 1/2007 o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování