Sportovní hala Dražice

Sportovní hala Dražice

Aktuální rozvrh a podmínky využití sportovní haly naleznete na https://www.facebook.com/shdrazice.

 

V letech 2016 až 2018 se v obci budovala nová tělocvična - sportovní hala. Nejen dítka školou povinná, ale i členové místní tělovýchovné jednoty a ostatní sportovní nadšenci, mohou konečně využívat "opravdovou" tělocvičnu. Tato přístavba stála 25.941.000,- Kč, z toho 14.883.000,- činila dotace z MŠMT.

 

Sportovní hala Dražice Sportovní hala Dražice Sportovní hala Dražice Sportovní hala Dražice Sportovní hala Dražice Sportovní hala Dražice Sportovní hala Dražice Sportovní hala Dražice Sportovní hala Dražice Sportovní hala DražiceSportovní hala Dražice Sportovní hala Dražice Sportovní hala Dražice Sportovní hala Dražice

 


Sportovní hala Dražice

Dnem 14. března 2022 byla zrušena veškerá covid omezení vstupu do haly.