Záměry prodeje, pronájmu, směny
Záměr pronájmu č. 2/2021
Záměr pronájmu č. 1/2021
Záměr pachtu obce Dražice č. 2/2021
Záměr výpůjčky č. 1/2021
Záměr pachtu č. 1/2021