Záměry prodeje, pronájmu, směny
Záměr pachtu č. 1/2021