Kontakty

Kontaktní informace

Obec Dražice

Dražice 166
39131  Dražice
 
Telefon: 381239680
Mobil:     724 190 331
 
IČ:    00252239
DIČ: CZ00252239
 
E-mail pro neúřední komunikaci: urad@obecdrazice.cz
E-mail pro úřední podání:            podatelna@obecdrazice.cz
ID DS:  sg3bs2i
Www:   www.obecdrazice.cz
 
Bankovní spojení: Komerční banka 2329301/0100
 
Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek: nejsou
Pátek: 08:00 - 12:00
Sobota: nejsou
Neděle: nejsou

Účast starosty nebo jiného člena zastupitelstva v kanceláři OÚ - středy od 16:00 do 18:00 

Čtvrtek není úřední den - nemusíme být přítomné. V tuto dobu se přednostně vyřizují záležitosti mimo budovu úřadu (Finanční úřad, Katastrální úřad, Městský úřad Tábor, banky, drobné nákupy, úklid apod.)

 

Telefonní kontakt na zaměstnance:

Lubomír Smažík                 - starosta obce
                                                tel. 602 452 294, e-mail: starosta@obecdrazice.cz
Ing. Eliška Pospíšilová      - místostarostka obce
                                                tel. 776 855 213, e-mail: mistostarosta@obecdrazice.cz
Jaroslava Slabá                  - vedoucí kanceláře - účetnictví obec + škola, pokladna, CzechPoint, ověřování
                                                tel. 724 190 331
Blanka Čítková
                    - odpadové, bytové a nebytové hospodářství, poplatky, evidence obyvatel, hřbitov, CzechPoint, ověřování
                                                tel. 725 031 048
Jan Samec                           - vedoucí týmu údržby obecního majetku, veřejné prostranství
                                                tel. 775 682 629
Bohuslav Knotek                - veřejné prostranství, ČOV, sběrný dvůr
                                                tel. 724 900 531