Bytové hospodářství

Obec Dražice vlastní tři bytové domy, ve kterých se nachází celkem 33 bytových jednotek různých velikostí. Byty jsou pronajímány na dobu určitou maximálně 2 roky s možností opakovaného prodloužení.
Informace o jednotlivých bytových domech naleznete v samostatných záložkách.