Občan a stát
Cestovní pas

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa. Cestovní doklad standard s biometrickými prvky (CDBP) se vydává ve lhůtě 30 dnů. Platí deset let, u dětí do 15 let platí pět let. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů a v pracovních dnech i ve lhůtě do 24 hodin. Vždy se jedná o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a nosičem biometrickými údajů.


Občanský průkaz

Občanský průkaz je doklad, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a dovršil věku 15 let. OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.


Řidičský průkaz

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.