Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace 2023

Podání žádosti je možné od 26.6.2023.

Máte starý kotel? Jste v důchodu nebo pobíráte příspěvek na bydlení?
Potřebujete pomoci s podáním žádosti o kotlíkovou dotaci?
Rádi Vám pomůžeme!!
 
Blíží se zákaz kotlů 1.a 2.emisní třídy a proto je potřeba zařídit výměnu. Kotlíková dotace pokryje až 95% výdajů!
*tepelné čerpadlo max.180 000,-
*kotel na biomasu s ručním přikládáním max. 130 000,-
*kotel na biomasu s automatickým přikládáním max. 130 000,- 
 
Seznam schválených kotlů a čerpadel zde: www.svt.sfzp.cz
 
Kontakt: p.Urbanová - 775 317 801
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kotlikove-dotace.png 928.3 Kb

Výzva k předregistraci žadatelů pro kotlíkové dotace 2022

Nové kolo kotlíkových dotací bude zacíleno na nízkopříjmové domácnosti. Jihočeský kraj může požádat z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 pouze o tolik finančních prostředků, kolik dopředu prokáže potenciálních zájemců o kotlíkovou dotaci.

Snahou Jihočeského kraje je tedy zajistit pro nízkopříjmové žadatele z jižních Čech co nejvyšší částku na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz bude od 1. 9. 2022 zakázán, a pomoci tak finančně méně silné skupině obyvatel získat dotaci na pořízení nového, ekologického zdroje tepla a zároveň zlepšit kvalitu ovzduší v naší obci. 
Pro získání co největšího počtu potenciálních žadatelů je na webových stránkách Jihočeského kraje https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/kotlikove-dotace-2022-dotaznik-pro-predregistraci  zveřejněn REGISTRAČNÍ DOTAZNÍK, jehož zkrácená verze je v příloze tohoto článku.
Předregistraci je nutné zaslat do 31.12.2021.
Bližší informace naleznete v příloze a na webovách stránkách Jihočeského kraje.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti.pdf 632.5 Kb
informacni-letak221202155.pdf 642.3 Kb