Rybník "Na Suchých"

Rybník Na Suchých

Rozkládá se na katastru obce Dražice, ale i obce Meziříčí. Název místní lokality Na Suchých dal rybníku jméno. O jeho výstavbě se začalo vážně uvažovat na konci šedesátých let minulého století, kdy byla vybrána lokalita a dokonce se započalo se samotnou výstavbou.  S výstavbou se započalo ještě několikrát.  Na konci 90. let 20. století se obec Meziříčí osamostatnila. V roce 2001 udělil referát životního prostředí OÚ Tábor obci Dražice a obci Meziříčí povolení ke zřízení vodohospodářského díla a nakládání s vodami a mohlo se přistoupit k výstavbě. Dle povolení m vzniknout průtočný rybník na Pasečném potoce (LP Vlásenického potoka), který bude sloužit k ochraně před povodněmi a ostatními škodlivými účinky povrchové vody, k extenzivnímu chovu ryb a k rekreaci u vody. Stavba má být prováděna dodavatelsky a dokončena v roce 2003. V roce 2003 byla výstavba konečně zahájena, ale provedena pouze z 60%.  Předpokládaný termín dokončení byl posunut na květen 2004. V červnu 2004 proběhla kolaudace a rybník se začal napouštět. Později proběhlo osázení odtokové hráze a násada ryb.
Celkové náklady včetně výkupu pozemků, zpracování projektu a všech poplatků činily zhruba 2,75 mil. Kč. Na tuto výstavbu obec dostala dotaci ve výši 1,9 mil. Kč. Od roku 2011 toto vodní dílo obec Dražice spoluvlastní s obcí Meziříčí.
napouštění rybníkabudování rybníka
 
Zatopená plocha:           0,82 ha
Maximální hloubka:       4,3 m
Objem vody:                   11 100 m3
 
 
 
Od té doby, co je rybník v provozu, je v něm vícedruhová násada a od roku 2008 je na něm provozován sportovní rybolov. Každoročně se zde konají rybářské závody. Rybník byl čtyřikrát sloven, naposledy v říjnu 2018. Bližší informace k výlovům a závodům najdete v samostatných záložkách. O jeho okolí a provoz se stará spolek rybářů z obce Dražice.
 
 

Pravidla sportovního rybolovu - rybník Na Suchých od 2018

 
Sportovní rybolov je provozován rybáři na vlastní nebezpečí a jeho provozem nebudou ohroženi ani omezeni ostatní občané při využívání vodního díla.
 
  1. Rybolov na rybníce může na základě povolenky vydané obcí Dražice provozovat každý občan EU. Bez platné povolenky je rybolov zakázán pod pokutou 30 000,-Kč.
  2. Rybolov bude provozován v kalendářním roce o víkendech (pátek, sobota, neděle) od Velkého pátku do Památky zesnulých
březen, duben, září, říjen, listopad:            06:00 – 22:00
květen, červen, červenec, srpen:                04:00 – 23:00
  1. Rybařit je povoleno na 2ks prutů na rybáře. Rybář si může z úlovku ponechat pouze 1ks nedravé ryby denně, a to v míře od 40 do 60 cm (maximálně 15ks za rok). Ponechaná ryba musí být zaznamenána na přehledu úlovků.
  2. Za nástrahu živočišného původu lze použít pouze žížaly a bílé červy obvyklé.   
  3. S ulovenou rybou je rybář povinen zacházet maximálně šetrně.
  4. Rybář je povinen mít u sebe platnou povolenku a na požádání pověřeného pracovníka obecního úřadu ji předložit.
  5. Otevřený oheň lze rozdělávat pouze na vymezeném místě u rybářské bašty.
  6. V případě porušení pravidel bude povolenka bez náhrady odebrána na jeden kalendářní rok.
  7. Obec Dražice a Meziříčí si vyhrazují právo tato pravidla kdykoli změnit.
  8. Po skončení rybářské sezóny (nejpozději do konce kalendářního roku) rybář dodá kopii úlovků (slouží pouze k statistickým účelům) na obecní úřad Dražice.
 
 
Ceny povolenek:
 
Celoroční
                občané Dražic a Meziříčí   do 15 let          400,-Kč
                                                           ostatní             800,-Kč
 
                ostatní občané EU              do 15 let          550,-Kč
                                                            ostatní          1.200,-Kč
 
Víkendová
                občané Dražic a Meziříčí   do 15 let         300,-Kč
                                                           ostatní            450,-Kč
 
                ostatní občané EU              do 15 let         400,-Kč
                                                            ostatní             550,-Kč

                                                         

Povolenky jsou vydávány pouze na obecním úřadě v Dražicích.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pravidla-sportovniho-rybolovu-od-2018.pdf 413 Kb

Osvětlení rybníka

V říjnu roku 2009 byla dokončena elektrifikace rybářské bašty a osvětlení našeho rybníka. Klíč od osvětlení bude k dispozici u p.Dvořáka,p.Samce J. a p.Fajtla.