Obec Dražice

Životní situace

Občanská poradna Tábor

Občanská poradna Tábor poskytuje rady a informace všem občanům, kteří hledají pomoc a podporu při hledání řešení obtížných životních situací. Více v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcanska-poradna.pdf 1604.6 Kb

Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?

V úředních hodinách OÚ předložíte následující dokumenty:
- platný občanský průkaz (u sňatku lze doložit OP s ustřiženým rohem, či oddací list s lístečkem o oddání)
- doklad o vlastnictví nemovitosti (nejlépe list vlastnictví, kolaudační rozhodnutí), ne starší jak 3 měsíce, v případě, že se občan hlásí do objektu, jehož není vlastníkem, dostaví se spolu s majitelem, který předloží výpis z KN o vlastnictví nemovitosti.
 
Děti do 15 let se připisují na kartu matky.
OP se označuje odstřihnutím pravého dolního rohu.
Poplatek za přihlášení činí 50 Kč za osobu starší 15 let.
 
 

Kde mohu vidět územní plán?

Územní plán obce je k nahlédnutí na obecních internetových stránkách zde a nebo v úředních hodinách na obecním úřadě.
 
 
 
 

Kdy a jak zaplatit poplatek za komunální odpad a poplatek ze psa?

Uvedené místní poplatky jsou za daný kalendářní rok splatné k 30.6. (za rok 2019 jsou splatné k 30.6.2019). Výše poplatků, slevy či osvobození atd.  je stanovena v Obecně závazné vyhlášce obce Dražice č.2/2015 o místních poplatcích zde. V roce 2019 je poplatek za KO 500,- Kč/za osobu s trvalým pobytem v Dražicích nebo 500,- Kč/za rekreační objekt, poplatek za psa 150,- Kč/za jednoho psa a za každého dalšího 200,- Kč.
 
Možnosti úhrady:
  1. v hotovosti na OÚ v úředních hodinách zde
  2. bankovním převodem na účet č. 2329301/0100
    variabilní symbol: osoby s trvalým pobytem - rok/0/číslo popisné (např. 20190166)
    (8-mi místný)        rekrační objekt - rok/9/číslo evidenční (např. 20199166)

 

Potřebuji ověřit podpis či listinu

Legalizace (ověření pravosti podpisu)
K legalizaci na úřadě předložíte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu a žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.
Správní poplatek ve výši Kč 30,- za jeden podpis.
 
Vidimace (ověření pravosti listiny)
K vidimaci na úřadě předložíte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.
Správní poplatek ve výši Kč 30,- za jednu stranu.
 
 

Jak odhlásit a přihlásit na úředě ojeté osobní auto

V přílohách se dozvíte klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Jak odhlásit a přihlásit na úředě ojeté osobní auto Jak odhlásit a přihlásit na úředě ojeté osobní auto

 

Příslušnost k úřadům

Finanční úřad                   Tábor
 
OSSZ                                  Tábor
 
Úřad práce                        Tábor
 
Stavební úřad                   Tábor                   
 
Matriční úřad                    Tábor                   
 
Katastrální úřad               Tábor                   
 
Pozemkový úřad              Tábor                   
 
Pověřený úřad s rozšířenou působností               Tábor                   
 
Krajský úřad                      České Budějovice          
 
 

Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech

Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz.
 
Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku.
 
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by také musel zaplatit správní poplatek ve výši 50Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let (podle položky 8. Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.
 
Internetové objednání zde.
 
 

Cestovní pas pro děti

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem. Tato opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.
 
Od ledna 2012 již nemusíte k prvnímu dokladu dítěte dokládat osvědčení o státním občanství dítěte. Tuto skutečnost posoudí pracovníci oddělení osobních dokladů Městského úřadu v Táboře z rodného listu dítěte. Nově od ledna 2012 je možno i dítěti do 15-ti let věku zažádat o vydání občanského průkazu - je pouze na rozhodnutí rodičů, o jaký cestovní doklad dítěti požádají (občanský průkaz ovšem obecně platí pouze pro cestování po EU/Schengenu). Na oba druhy dokladů není třeba dokládat ani foto ani vyplněnou žádost - dítě vyfotí a vyplní žádost o vydání přímo na přepážce.
 
Vzhledem k blížícímu se období dovolených a předpokládanému zvýšenému zájmu o cestovní doklady pro děti doporučujeme rodičům nenechávat vyřízení cestovního dokladu na poslední chvíli. Možnost objednání se přímo na určitý den a hodinu naleznete zde

Dnes je: 19.03.2019

Svátek slaví: Josef

kalendář událostí

Hlášení místního rozhlasu