Dražický občasník

Dražický občasník

První číslo obecního zpravodaje vyšlo 29. března 2000. V tomto čísle oslovil dražické spoluobčany místostarosta obce ing. Stanislav Mrázek a seznámil je s projektem vydávání obecního zpravodaje. Mimo jiné uvedl: „Záměr vydávat zpravodaj vychází z potřeby zvýšit informovanost občanů obce a blízkého okolí o veřejném dění, zlepšit informovanost rodičů o práci a aktivitách školy a podpořit zájem obyvatel o práci v zájmových organizacích a zároveň poskytnout co nejširší veřejnosti možnost vyjádřit na stránkách zpravodaje své názory.“
Občasník vychází třikrát do roka v nákladu 300 ks. Pravidelně se zde objevují informace o jednáních obecního zastupitelstva, zprávy ze školství, sportu a zájmových spolků, různé zajímavosti a události v obci, společenská kronika, pozvánky na kulturní dění v obci a články z historie obce. Zpravodaj občané dostávají zdarma do svých schránek.
Z každého vydání zasíláme povinné výtisky do knihoven po celé České republice (Brno, České Budějovice, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha). Dražický občasník si mohou přečíst např. poslanci v Parlamentní knihovně, badatelé v Blatském muzeu v Soběslavi a Veselí n/L nebo naši spoluobčané v pečovatelských domech, pokud projeví zájem.
 
Současná redakční rada:
Šéfredaktor: Eliška Pospíšilová
Členové rady: Lubomír Smažík, Ivan Šimák, Blanka Čítková
 
Jak je uvedeno výše, do Dražického občasníku může přispět každý občan. Uzávěrky příspěvků do Občasníku jsou vždy sděleny na zastupitelstvu obce a dále jsou uvedeny v aktualitách na webových stránkách obce. První číslo v roce vychází většinou okolo Velikonoc, druhé před letními prázdninami a třetí před Vánocemi. Své případné příspěvky včetně případné fotodokumentace zasílejte na e-mail k tomu určený obcasnik@obecdrazice.cz.
 
 

Dražické občasníky 2022

V přílohách naleznete Dražické občasníky vydané v roce 2022.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2022.pdf 5587.3 Kb

Dražické občasníky 2021

V přílohách naleznete Dražické občasníky vydané v roce 2021.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2021.pdf 1147.7 Kb
obcasnik-2-2021.pdf 4771.8 Kb
obcasnik-3-2021.pdf 4043.4 Kb

Dražické občasníky 2020

V přílohách naleznete Dražické občasníky roku 2020.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2020.pdf 2307.6 Kb
obcasnik-2-2020.pdf 1974.2 Kb
obcasnik-3-2020.pdf 2789.4 Kb

Dražické občasníky 2019

V přílohách naleznete Dražické občasníky roku 2019.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2019.pdf 2001.1 Kb
obcasnik-2-2019.pdf 2901.3 Kb
obcasnik-3-2019.pdf 4432.4 Kb

Dražické občasníky 2018

V přílohách naleznete Dražické občasníky roku 2018.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2018.pdf 1778.6 Kb
obcasnik-2-2018.pdf 1547.4 Kb
obcasnik-3-2018.pdf 2495.2 Kb

Dražické občasníky 2017

V přílohách naleznete Dražické občasníky roku 2017.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2017.pdf 8111.3 Kb
obcasnik-2-2017.pdf 1646.7 Kb
obcasnik-3-2017.pdf 1663.7 Kb

Dražické občasníky 2016

V přílohách naleznete Dražické občasníky roku 2016.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-2016-1.pdf 1316.4 Kb
obcasnik-2016-2.pdf 2074.7 Kb
obcasnik-2016-3.pdf 11012 Kb

Dražické občasníky 2015

V přílohách naleznete Dražické občasníky roku 2015.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2015.pdf 1302.1 Kb
obcasnik-2-2015.pdf 2015.1 Kb
obcasnik-3-2015.pdf 1623.3 Kb

Dražické občasníky 2014

V přílohách naleznete Dražické občasníky roku 2014.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Občasník _92014.pdf 1484.8 Kb
Občasník_122014560227346.pdf 985.8 Kb
Občasník_42014.pdf 895.7 Kb

Dražické občasníky 2013

V přílohách naleznete Dražické občasníky roku 2013.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
finální verze - občasník 2-2013.pdf Dražické občasníky 2013 1735.8 Kb
finální verze 1-2013.pdf Dražické občasníky 2013 16006.5 Kb
Občasník 3_2013.pdf Dražické občasníky 2013 1816.6 Kb

Dražické občasníky 2012

V přílohách naleznete Dražické občasníky roku 2012. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Občasník 1-2012.pdf Dražické občasníky 2012 802.7 Kb
Občasník 2-2012.pdf Dražické občasníky 2012 1178.5 Kb
Občasník 3-2012 finální verze.pdf Dražické občasníky 2012 1825.6 Kb

Dražické občasníky 2011

V příloze naleznete Dražické občasníky roku 2011

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Finální verze občasníku 3-2011.pdf Dražické občasníky 2011 840.6 Kb
finalni-verze-na-web-2-2011.pdf 878.2 Kb
finalni-verze-obcasniku-1-2011.pdf 582 Kb

Dražické občasníky 2010

V příloze naleznete Dražické občasníky roku 2010

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2010-finalni-verze.doc 15342.6 Kb
obcasnik-3-2010-finalni-verze-pro-tisk.pdf 1697.6 Kb
obcasnik-c.2-finalni-verze.pdf občasník č.2 1828.7 Kb

Dražické občasníky 2009

V příloze naleznete Dražické občasníky roku 2009

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2009.doc 18452.5 Kb
obcasnik-2-2009.pdf 2800.2 Kb
obcasnik-3-2009.docx 10960.7 Kb

Dražické občasníky 2008

V přílohách naleznete Dražické občasníky roku 2008

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2008.pdf 1958.4 Kb
obcasnik-2-2008.pdf 1319.5 Kb

Dražické občasníky 2007

V přílohách naleznete Dražické občasníky roku 2007

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2007.pdf 3150.4 Kb

Dražické občasníky 2006

V přílohách naleznete Dražické občasníky roku 2006

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2006.pdf 397.3 Kb
obcasnik-2-2006.pdf 299.6 Kb