Dražický občasník

Dražický občasník

První číslo obecního zpravodaje vyšlo 29. března 2000. V tomto čísle oslovil dražické spoluobčany místostarosta obce ing. Stanislav Mrázek a seznámil je s projektem vydávání obecního zpravodaje. Mimo jiné uvedl: „Záměr vydávat zpravodaj vychází z potřeby zvýšit informovanost občanů obce a blízkého okolí o veřejném dění, zlepšit informovanost rodičů o práci a aktivitách školy a podpořit zájem obyvatel o práci v zájmových organizacích a zároveň poskytnout co nejširší veřejnosti možnost vyjádřit na stránkách zpravodaje své názory.“
Občasník vychází třikrát do roka v nákladu 300 ks. Pravidelně se zde objevují informace o jednáních obecního zastupitelstva, zprávy ze školství, sportu a zájmových spolků, různé zajímavosti a události v obci, společenská kronika, pozvánky na kulturní dění v obci a články z historie obce. Zpravodaj občané dostávají zdarma do svých schránek.
Z každého vydání zasíláme povinné výtisky do knihoven po celé České republice (Brno, České Budějovice, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha). Dražický občasník si mohou přečíst např. poslanci v Parlamentní knihovně, badatelé v Blatském muzeu v Soběslavi a Veselí n/L nebo naši spoluobčané v pečovatelských domech, pokud projeví zájem.
 
Současná redakční rada:
Šéfredaktor: Eliška Pospíšilová
Členové rady: Lubomír Smažík, Ivan Šimák, Blanka Čítková
 
Jak je uvedeno výše, do Dražického občasníku může přispět každý občan. Uzávěrky příspěvků do Občasníku jsou vždy sděleny na zastupitelstvu obce a dále jsou uvedeny v aktualitách na webových stránkách obce. První číslo v roce vychází většinou okolo Velikonoc, druhé před letními prázdninami a třetí před Vánocemi. Své případné příspěvky včetně případné fotodokumentace zasílejte na e-mail k tomu určený obcasnik@obecdrazice.cz.
 
 

Dražické občasníky 2024

V přílohách naleznete Dražické občasníky vydané v roce 2024.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2024.pdf 3331.4 Kb

Dražické občasníky 2007

V přílohách naleznete Dražické občasníky roku 2007

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcasnik-1-2007.pdf 3150.4 Kb