Výstavba

Vyjádření obce ke stavebnímu záměru

Vyjádření obce ke stavebnímu záměru, k provozovaným sítím, k projektové dokumentaci atd.

Základní informace k životní situaci:

Vyjádření obce k investičnímu záměru, projektové dokumentaci pro územní/stavební řízení, k zakreslení provozovaných sítí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podat žádost je oprávněna fyzická i právnická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Žádost se předkládá na předepsaném formuláři a obsahuje předepsané přílohy žádosti. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněnou žádost, v případě zastupování žadatele plná moc, katastrální mapa se zákresem umístění stavby, projektová dokumentace stavby zpracovaná v rozsahu pro daný účel.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Správní a jiné poplatky nejsou předepsány.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Za obecnou přiměřenou lhůtu se považuje lhůta do 30 dnů ode dne podání žádosti, v případě složitosti záměru se může lhůta prodloužit.

Formuláře

Žádost o vyjádření zde.