Výstavba

Připojení k pozemní komunikaci

Připojení k místní komunikaci

Základní informace k životní situaci:

Žádost se podává za účelem komunikačního napojení stavebního pozemku před podáním žádosti na stavební povolení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která prokáže vlastnické právo k nemovitosti.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky jsou uvedeny ve vydaném rozhodnutí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti o povolení připojení k místní komunikaci v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněnou žádost s požadovanými přílohami. 

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí 500 KčSprávní poplatek stanovuje položka 36 c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30ti dnů od podání žádosti.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Při nedodržení ustanovení zákona lze uložt pokutu až do výše 300.000 Kč.

Formuláře

Žádost o připojení k místní komunikaci zde.