Výpisy z rejstříků

Výpis z Katastru nemovitostí

Podávání žádostí o výpis z Katastru nemovitostí.

Základní informace k životní situaci:

Výpis  a snímek se vydává na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, které je možno vydat ověřené výpisy.

Podmínky a postup řešení:

Pro vydání výpisu  a snímku z KN na kontaktním místě CzechPOINT je třeba znát katastrální území a číslo parcely nebo číslo nemovitosti nebo číslo listu vlastnictví. Výpis a snímky z KN nelze vydat na základě rodného čísla nebo jména majitele nemovitosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Nejsou stanoveny.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Správní poplatek činí 100 Kč za první stranu výpisu, za každou další 50 Kč.

Správní poplatky stanovuje položka 3 d) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky se platí hotově.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.