Výpisy z rejstříků

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Podávání žádostí o výpis z Insolvenčního rejstříku.

Základní informace k životní situaci:

Výpis se vydává na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, které je možno vydat ověřené výpisy.

Podmínky a postup řešení:

Pro výpis z IR je třeba znát IČ nebo název právnické osoby nebo jméno fyzické osoby, které se výpis týká. Výpis se vydává na počkání na pracovišti CzechPOINT a opatří se ověřovací doložkou.

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Nejsou stanoveny.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Správní poplatek činí 100 Kč za první stranu výpisu, za každou další 50 Kč.

Správní poplatky stanovuje položka 3 d) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky se platí hotově.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.