Výpisy z rejstříků

Výpis z Bodového hodnocení řidiče

Výpis z Centrálního registru řidičů - bodové hodnocení.

Základní informace k životní situaci:

Výpis se vydává na základě žádosti fyzické osoby. Žadatel předloží platný průkaz totožnosti a řidičské oprávnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem může být fyzická osoba, které je možno vydat ověřené výpisy. O výpis z BHŘ může na základě plné moci žádat i zmocněnec.

Podmínky a postup řešení:

Občan se musí dostavit osobně na příslušné pracoviště CzechPoint s platným průkazem totožnosti a řidičským oprávněným nebo s plnou mocí, na které je úředně ověřený podpis žadatele a v této uvedeno, že je plná moc udělena  k tomuto účelu (nelze využít tzv. generální moc). Výpis se vydává na počkání na pracovišti CzechPOINT a opatří se ověřovací doložkou.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný průkaz totožnosti a řidičské oprávnění.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Správní poplatek činí 100 Kč za první stranu výpisu, za každou další 50 Kč.

Správní poplatky stanovuje položka 3 d) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky se platí hotově.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.