Informování občanů o odpadovém hospodářství

Informování občanů o odpadovém hospodářství 2023

v souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech.

Informování občanů o odpadovém hospodářství 2021

 • o odděleném soustřeďování, využití a odstranění komunálního odpadu
 • o možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
 • kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce

 

Odpadového hospodářství obce Dražice se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, kterou je stanoven obecní systém odpadového hospodářství a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021, kterou je stanoven místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Výše uvedená vyhláška stanovuje, jak mají občané nakládat s odpady:

 • jaké složky je možné odděleně soustřeďovat,
 • do jakých sběrných nádob odkládat,
 • kde jsou sběrné nádoby umístěny,
 • jak lze předcházet vniku odpadů.

Obec Dražice žádné převzaté odpady sama nevyužívá či neodstraňuje. Předává je společnostem, které mají oprávnění nakládat s daným odpadem. Ty pak převzatý odpad třídí, upravují či zpracovávají, aby našel další uplatnění a minimalizovalo se tak množství odpadu, které skončí na skládce. Pokud není pro daný odpad žádné další uplatnění, je uložen na skládce či odvezen do spalovny.

Směsný komunální odpad – Rumpold s.r.o.

Plast – Rumpold s.r.o., MH Odpady

Papír – Rumpold s.r.o., MH Odpady

Sklo – Rumpold s.r.o.

Tetrapak – Rumpold s.r.o.

Kovy – Rumpold s.r.o., KOVOŠROT GROUP CZ , s.r.o.

Objemný odpad – Rumpold s.r.o.

Dřevo – SH - EKO a.s.

Nebezpečné odpady – Rumpod s.r.o.

Jedlé oleje a tuky – Rumpold s.r.o.

Textil – Dimatex CS, spol. s r.o., TextilEco a.s.

Biologické odpady rostlinného původu – kompostování, REPROGEN, a.s.

Elektrozařízení – ELEKTROWIN, a.s., REMA Systém, a.s., ASEKOL

Zářivky – EKOLAMP s.r.o.

Vzniku odpadů lze předcházet jako např. místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, místo jednorázových platových tašek využívat látkové či koše k tomu určené, kupovat náhradní náplně do již zakoupených nádob z oblasti drogerie. Ideální je nevytvářet odpady vůbec – domácí kompostování, opětovné použití výrobků (burzy, nákup/prodej z druhé ruky…)

Výdaje na odpadové hospodářství za rok 2023

Náklady odpadového hospodářství 2023
 

OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Výše uvedená vyhláška stanovuje poplatkovou povinnost:

 • definuje plátce: Plátcem poplatku je osoba s trvalým pobytem na území obce Dražice a dále vlastník stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci. Poplatek platí rovněž vlastník domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu)
 • výši poplatku: 650 Kč
 • splatnost: do 30. června daného roku

Příjmy z odpadového hospodářství za rok 2023

Výnosy odpadového hospodářství 2023

 


Informování občanů o odpadovém hospodářství 2022

v souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech.

Informování občanů o odpadovém hospodářství 2021

 • o odděleném soustřeďování, využití a odstranění komunálního odpadu
 • o možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
 • kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce

 

Odpadového hospodářství obce Dražice se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, kterou je stanoven obecní systém odpadového hospodářství a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021, kterou je stanoven místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Výše uvedená vyhláška stanovuje, jak mají občané nakládat s odpady:

 • jaké složky je možné odděleně soustřeďovat,
 • do jakých sběrných nádob odkládat,
 • kde jsou sběrné nádoby umístěny,
 • jak lze předcházet vniku odpadů.

Obec Dražice žádné převzaté odpady sama nevyužívá či neodstraňuje. Předává je společnostem, které mají oprávnění nakládat s daným odpadem. Ty pak převzatý odpad třídí, upravují či zpracovávají, aby našel další uplatnění a minimalizovalo se tak množství odpadu, které skončí na skládce. Pokud není pro daný odpad žádné další uplatnění, je uložen na skládce či odvezen do spalovny.

Směsný komunální odpad – Rumpold s.r.o.

Plast – Rumpold s.r.o., MH Odpady

Papír – Rumpold s.r.o., MH Odpady

Sklo – Rumpold s.r.o.

Tetrapak – Rumpold s.r.o.

Kovy – Rumpold s.r.o., KOVOŠROT GROUP CZ , s.r.o.

Objemný odpad – Rumpold s.r.o.

Dřevo – SH Drtiče s.r.o.

Nebezpečné odpady – Rumpod s.r.o.

Jedlé oleje a tuky – Rumpold s.r.o.

Textil – Dimatex CS, spol. s r.o., TextilEco a.s.

Biologické odpady rostlinného původu – kompostování, REPROGEN, a.s.

Elektrozařízení – ELEKTROWIN, a.s., REMA Systém, a.s., ASEKOL

Zářivky – EKOLAMP s.r.o.

Vzniku odpadů lze předcházet jako např. místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, místo jednorázových platových tašek využívat látkové či koše k tomu určené, kupovat náhradní náplně do již zakoupených nádob z oblasti drogerie. Ideální je nevytvářet odpady vůbec – domácí kompostování, opětovné použití výrobků (burzy, nákup/prodej z druhé ruky…)

Náklady na odpadové hospodářství za rok 2022

Náklady odpadového hospodářství 2022
 

OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Výše uvedená vyhláška stanovuje poplatkovou povinnost:

 • definuje plátce: Plátcem poplatku je osoba s trvalým pobytem na území obce Dražice a dále vlastník stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci. Poplatek platí rovněž vlastník domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu)
 • výši poplatku: 650 Kč
 • splatnost: do 30. června daného roku

Výnosy z odpadové hospodářství za rok 2022

Výnosy odpadového hospodářství 2022


Informování občanů o odpadovém hospodářství 2021

v souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech.

obrázek

 • o odděleném soustřeďování, využití a odstranění komunálního odpadu
 • o možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
 • kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce

 

Odpadového hospodářství obce Dražice se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, kterou je stanoven obecní systém odpadového hospodářství a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021, kterou je stanoven místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Výše uvedená vyhláška stanovuje, jak mají občané nakládat s odpady:

 • jaké složky je možné odděleně soustřeďovat,
 • do jakých sběrných nádob odkládat,
 • kde jsou sběrné nádoby umístěny,
 • jak lze předcházet vniku odpadů.

Obec Dražice žádné převzaté odpady sama nevyužívá či neodstraňuje. Předává je společnostem, které mají oprávnění nakládat s daným odpadem. Ty pak převzatý odpad třídí, upravují či zpracovávají, aby našel další uplatnění a minimalizovalo se tak množství odpadu, které skončí na skládce. Pokud není pro daný odpad žádné další uplatnění, je uložen na skládce či odvezen do spalovny.

Směsný komunální odpad – Rumpold s.r.o.

Plast – Rumpold s.r.o., MH Odpady

Papír – Rumpold s.r.o., MH Odpady

Sklo – Rumpold s.r.o.

Tetrapak – Rumpold s.r.o.

Kovy – Rumpold s.r.o., KOVOŠROT GROUP CZ , s.r.o.

Objemný odpad – Rumpold s.r.o.

Dřevo – SH Drtiče s.r.o.

Nebezpečné odpady – Rumpod s.r.o.

Jedlé oleje a tuky – Rumpold s.r.o.

Textil – Dimatex CS, spol. s r.o., TextilEco a.s.

Biologické odpady rostlinného původu – kompostování, REPROGEN, a.s., EKOFARMING s.r.o.

Elektrozařízení – ELEKTROWIN, a.s., REMA Systém, a.s., ASEKOL

Zářivky – EKOLAMP s.r.o.

Vzniku odpadů lze předcházet jako např. místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, místo jednorázových platových tašek využívat látkové či koše k tomu určené, kupovat náhradní náplně do již zakoupených nádob z oblasti drogerie. Ideální je nevytvářet odpady vůbec – domácí kompostování, opětovné použití výrobků (burzy, nákup/prodej z druhé ruky…)

Náklady na odpadové hospodářství za rok 2021

Náklady na odpadové hospodářství
 

OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Výše uvedená vyhláška stanovuje poplatkovou povinnost:

 • definuje plátce: Plátcem poplatku je osoba s trvalým pobytem na území obce Dražice a dále vlastník stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci. Poplatek platí rovněž vlastník domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu)
 • výši poplatku: 650 Kč
 • splatnost: do 30. června daného roku

Výnosy z odpadové hospodářství za rok 2021

Výnosy z odpadového hospodářství