Bioodpad

Biologicky rozložitelné odpady

Multikára se štěpkovačemV roce 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která ukládá obcím mimo jiné i povinné třídění biologicky rozložitelných odpadů.  Po další novele má obec povinost biologicky rozložitelné odpady sbírat po celý kalendářní rok. Na tuto povinnost se obec připravila zavčasu, kdy z dotačního programu OPŽP zakoupila multikáru s nosičem kontejnerů, čtyři kontejnery a štěpkovač. V roce 2018 práci s bioodapem usnadnil zakoupený kolový nakladač (převážná část nákladů byla opět hrazena z dotačního programu OPŽP). Kontejnery bývají rozmístěny po obci: jeden na sídlišti západ u kontejnerů na separovaný odpad, druhý ve středu obce na návsi, třetí na východě obce naproti firmě Sakutus a čtvrtý u sběrného dvora. Kontejnery jsou vždy přistaveny v pátek a vyváženy v pondělí od dubna do listopadu. V zimních měsících, tedy od prosince do března je k dispozici pouze kontejner u sběrného dvora. Tyto kontejnery slouží pouze na biologicky rozložitelný odpad – trávu, listí (dle ročního období). Je přísně zakázáno, odkládat do nich jiný odpad! 
Zakoupený štěpkovač slouží i vám, občanům. Budete-li mít větve ke štěpkování, kontaktujte pana Samce (tel. 775 682 629), který k vám ve své pracovní době po domluvě přijede a větve zdarma naštěpkuje.

kolový nakladač

 

Kam s biologicky rozložitelným odpadem?

tráva, listí
- do zelených kontejnerů rozmístěných:
          1. sídliště západ u kontejnerů na separovaný odpad
          2. střed obce - náves
          3. východ obce - naproti firmě Sakutus
          4. sběrný dvůr
 
přistavení:  pátek
vývoz:        pondělí
četnost:      duben - listopad
 
Od prosince do března je k dispozici jediný kontejner, a to před sběrným dvorem. 
 
větve
- po domluvě s panem Samcem (tel. 775 682 629) štěpkování na místě
- menší množství složit ve sběrném dvoře
- při větším množství sdělí místo složení obsluha sběrného dvora
 
 
 
 

Domácí kompostéry

obrázek kompostéruV roce 2018 obec obdržela ze Svazku obcí mikroregionu Táborsko do výpůjčky 100 ks domácích kompostérů o objemu 1050 litrů. Kompostér je určen pro občany, osoby s trvalým pobytem v Dražicích, kteří udržují travnatou plochu a mají tedy pro kompostér uplatnění. Kompostér se poskytuje zdarma, jeden kompostér na číslo popisné a musí být umístěn v katastru naší obce.
Všechny kontejnery byly zapůjčeny.