Tříděný odpad

Tříděný odpad

  • v obci Dražice je momentálně 9 „sběrných hnízd“ s kontejnery na komodity sklo, plast, papír, nápojový karton
  • obec Dražice je zapojena do systému Eko-kom, který se věnuje sběru a recyklaci obalových materiálů

Stanoviště kontejnerů

 

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
  stanoviště plasty papír sklo
nápojové
kartony
textil kov
1 čp. 55 - bývalý OÚ X X X X X X
2 škola X X X X   X
3 bytový dům čp. 260 X X X X   X
4 bytový dům čp. 4 X X X X    
5 sídliště "sever" X   X      
6 sídliště "západ" X X X X X X
7 Raččany X X X     X
8 u Kuldanů X X X X    
9 u sběrného dvora X X X X X X

 

mapa Stanoviště kontejnerů obrázek jak správně třídit

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak-spravne-tridit-2019.jpg 656.8 Kb
mapa-stanoviste-kontejneru-na-trideny-odpad.pdf 11582.4 Kb

Sběr kovových odpadů

Letní kampaň zaměřená na sběr kovových odpadů. V obci Dražice můžete plechovky a konzervy odložit do šedých kontejnerů: za bývalým OÚ, u školy, u nové bytovky, sídliště "západ", Račany, sběrný dvůr.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kampan-plechovka.pdf 396.8 Kb

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2022

V roce 2022 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 43,894 tun, úspory energie 993 779 MJ. Děkujeme, že třídíte a přispíváte ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. 

Osvědčení o úspoře emisí 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
osvedceni-o-uspore-emisi-2022496436334.pdf 195.4 Kb

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2021

V roce 2021 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 45,344 tun, úspory energie 989 576 MJ. Děkujeme, že třídíte a přispíváte ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. 

Osvědčení o úspoře emisí

 


Osvědčení o úspoře emisí v roce 2020

V roce 2020 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 50,97 tun, úspory energie 1 048 008 MJ. Děkujeme, že třídíte a přispíváte ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. 

Osvědčení o úspoře emisí

 


Osvědčení o úspoře emisí v roce 2019

V roce 2019 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 42,295 tun, úspory energie 984.953 MJ. Děkujeme, že třídíte a přispíváte ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. 

Osvědčení

 


Osvědčení o úspoře emisí v roce 2018

V roce 2018 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 43,286 tun, úspory energie 1.004.645 MJ.

Osvědčení o úspoře emisí

 


Osvědčení o úspoře emisí v roce 2017

V roce 2017 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 44,788 tun.

Osvědčení o úspoře emisí

 


Osvědčení o úspoře emisí v roce 2016

V roce 2016 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 40,377 tun.

Osvědčení o úspoře emisí

 


Osvědčení o úspoře emisí v roce 2015

V roce 2015 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 42,200 tun.

Osvědčení o úspoře emisí

 


Osvědčení o úspoře emisí v roce 2014

V roce 2014 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 29,369 tun.

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2013

 


Osvědčení o úspoře emisí v roce 2013

Osvědčení o úspoře

 


EKO-KOM 2011

V roce 2011 naše obec vytřídila a předala k využití celkem 18,736 tun separovaného odpadu.

osvědčení EKO-KOM  2011


EKO-KOM 2010

V roce 2010 naše obec vytřídila a předala k využití celkem 16,973 tun separovaného odpadu.

osvědčení EKO-KOM  2010


systém EKO-KOM

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se může zapojit do systému EKO-KOM. Obec Dražice má se společností EKO-KOM uzavřenou „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ od roku 2007. Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.