Sběrný dvůr Dražice

Sběrný dvůr Dražice

Od ledna 2014 je pro občany obce Dražice a majitele rekreačních objektů v katastrálním území Dražice otevřen sběrný dvůr. Nachází se vedle sportovního areálu TJ Dražice. Zde můžete zdarma odložit komunální odpad z domácností včetně složek odděleného sběru a nebezpečný odpad. Nadále je místem zpětného odběru elektrozařízení. Tzn., že zde můžete odložit kompletní (nedemontované) malé i velké domácí spotřebiče, TV, PC, kancelářskou techniku, elektrozařízení a nově také zářivky.

Provozní doba:
PO:     14:00 - 17:00
ST:      14:00 - 17:00
SO:       9:00 - 11:00
 
Obsluha:
Ladislav Veselovský - 724 900 531
Jaroslav Kocík
 
Povinností obsluhy je vést evidenci přijatého odpadu, kde je kromě celého jména nutno uvádět i číslo občanského průkazu. Proto je nutné mít tento průkaz s sebou při každé návštěvě.
 

ODEBÍRÁ SE

 • objemný odpad (matrace, koberce, polstrovaný nábytek…)
 • železný šrot
 • stavební suť – v omezeném množství (přibližně 100 kg/rok na č.popisné či evidenční)
 • ostatní plasty (plastové hračky, zahradní nábytek, plastové nádobí…)
 • dřevo, nábytek rozebraný na co nejmenší díly
 • pneumatiky – v omezeném množství (4ks/rok na č.popisné či evidenční)
 • bioodpad - tráva
 • zpětný odběr elektrozařízení – nedemontované malé i velké domácí spotřebiče a kancelářská technika
 • prázdné originální inkoustové a tonerové kazety z tiskáren a kopírek
 • jedlý olej a tuky (v plastových lahvích)
 • motorové, převodové a mazací oleje (v plastových lahvích)
 • barvy, lepidla…
 • obaly od nebezpečných látek (plechovky od barev,lepidel…)

Před uzamčeným sběrným dvorem jsou volně přístupné kontejnery na:

 • papír, sklo, plast, tetrapak
 • textil a oděvy
 • směsný komunální odpad (určeno pro majitele rekreačních objektů)

  

ODPAD JE NUTNO PŘIVÉZT NA SBĚRNÝ DVŮR JIŽ ROZTŘÍDĚNÝ.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Informace o sběrném dvoře801884759.docx Sběrný dvůr Dražice 67.8 Kb

Spolupráce

Již několik let je obec zapojena do systému EKO-KOM, který zajišťuje zpětný odběr a následné využití obalových materiálů a kolektivního systému REMA, který zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a baterií. V roce 2012 jsme navázali spolupráci se společnostmi ASEKOL a ELEKTROWIN, které se rovněž zaměřují na zpětný odběr elektrozařízení. Začátkem roku 2013 se na návsi objevil červený kontejner, do kterého můžete odložit nepotřebný textil, oděvy a boty.
V důsledku provozu sběrného dvora obec začala spolupracovat s dalšími společnostmi, které ekologicky likvidují odpad, který na sběrný dvůr odložíte.
V roce 2014 se obec zapojila do systému EKOLAMP, který se zaměřuje na zpětný odběr osvětlovacích zařízení.
Další společnosti:
 
Dimatex CS spol. s r.o.
- červený kontejner za bývalým obecním úřadě
- sběr a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi
- textil je používán k druhotnému využití jako čistící textilie a dále zpracováván, nebo poskytnut charitativním organizacím
- společnost spolupracuje mj. s Arcidiecézní charitou Olomouc,Českým červeným křížem, provozuje několik charitativních šatníků
- více informací o společnosti zde
 
Spolupráce Spolupráce
 
TextilEco, a.s.
- bílý kontejner před areálem sběrného dvora
- sběr a třídění použitých oděvů, obuvi a hraček
- podpora činnosti neziskových a charitativních organizací jako jsou např. ADRA, Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanům či CHARITA Nový Jičín
- více informací o společnosti zde
 
Spolupráce  Spolupráce
 
 
EKO-PF
- sudy ve skladu nebezpečných odpadů
- sběr opotřebovaných potravinářských olejů a tuků
- do sudů se oleje a tuky ukládají v plastových uzavřených obalech (PET lahve...)
Spolupráce