Užitečné informace

COVID 19 - odpad vzniklý ze sebetestování

lze zařadit jako běžný směsný komunální odpad. Jelikož je zde riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

Platí pokyny MŽP pro správnou manipulaci s takovýmto odpadem:

 • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
 • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
 • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
 • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
 • Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
 • Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

COVID-19 Informační leták

V příloze naleznete leták Ministerstva zdravotnictví vyzývající ke zodpovědnosti a ochraně rizikových skupin.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-omezeni.pdf 418.1 Kb

COVID-19 Systém hodnocení PES

Ministerstvo zdravotnictví bude aktuální epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí nového protiepidemického systému PES.
Aktuální epidemiologická situace, včetně vývoje bude znázorněna pomocí skóre na stupnici 0-100. Skóre bude hodnoceno barevně pro celé kraje, hodnoty budou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre budou kraje řazené do pěti stupňů pohotovosti, na které budou navázaná příslušná protiepidemická opatření týkající se např. roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství.
Podrobnější informace naleznete na odkazu: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/

Od 16.11. 2020 bude index denně kalkulován na datovém portálu COVID-19 – na tomto webu budou také vyvěšovány všechny metodické materiály 

COVID 19 - Důvody přijímání opatření

V příloze naleznete informační leták se zdůvodněním.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
duvody-prijimani-opatreni.pdf 1006.3 Kb

COVID-19 Leták COVID vs. chřipka

V příloze naleznete leták Státního zdravotního ústavu k problematice rozdílné charakteristiky onemocnění COVID-19 a chřipky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-vs.-chripka-1-.pdf 2505.9 Kb

Vyjádření ČEVAK a.s. - koronavirus

V příloze naleznete aktualizované sdělení společnosti ČEVAK a.s. v souvislosti s uvolňováním opatření souvisejících s koronavirovou infekcí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyjadreni-cevak-aktualizace.pdf 420.5 Kb

Portál chcipomoct.cz - nabídka pomoci potřebným

Jedná se o koordinační centrum mnoha dobrovolníků z celé ČR, stojí za ním nezisková organizace ACSA.

Cílem portálu je zaznamenat, roztřídit a propojit dobrovolníky s žádostmi o pomoc. Toto propojení je kontrolováno našimi operátory s cílem, aby nebyl žádný požadavek opomenut, nevyřešen. Portál neustále rozvíjíme a přizpůsobujeme aktuálním požadavkům. V současné době komunikujeme s tisíci dobrovolníky a vyřizujeme stovky žádostí o pomoc. Velmi bychom ocenili, kdyby bylo možné propagovat portál na vašich webových stránkách, určitě bychom pak mohli pomoci více potřebným.

 

 Naši dobrovolníci intenzivně pomáhají zejména v těchto oblastech:

 

 • Kamarád na telefonu – pravidelný kontakt zejména se seniory pod metodickým vedení garanta – psychologa
 • Roušky – zjištění materiálu, šití, distribuce potřebným
 • Další ochranné pomůcky – zejména distribuce desinfekce a ochranných obličejových štítů
 • Doučování dětí ZŠ / SŠ – ideálně online
 • Hlídání dětí – nabízíme různé formy hlídání
 • Nákupy – pravidelné nákupy základních potravin a léků
 • Venčení domácích mazlíčků – pokud nemohou lidé sami
 • Odborná pomoc – evidujeme řadu odborníků připravených pomoci (od psychologů, sociálních pracovníků, přes elektrikáře, IT techniky až po krizové manažery), neváhejte napsat, co potřebujete

 

Registrace požadavků i dobrovolníku probíhá zde: chcipomoct.cz

Senioři se mohou na nás obracet na tel.: 777 778 538

 

Podstatnou část naší činnosti tvoří pomoc seniorům. Provozujeme speciální linku pro seniory, kterou nazýváme „Kamarád na telefonu“. Tato linka slouží jako prostředek pro to, aby si mohli lidé, kteří trpí v této době samotou, popovídat i o běžných věcech či zavzpomínat na hezké chvilky z jejich minulosti. Naši dobrovolníci jsou pod odborným vedením garanta, kterým je náš psycholog. Více informací o této lince najdete v přiloženém letáčku.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
chcipomoct.cz-jak-nas-podporit654706307.pdf 194.4 Kb
chcipomoct.cz.pdf 213.4 Kb
letak-seniori.pdf 219.1 Kb

Kontejner na textil na návsi

Z důvodu pandemie COVID - 19 bude dočasně MIMO PROVOZ kontejner na textil na návsi. V provozu bude od 18.5.2020. Uschovejte prosím textil dočasně doma. Neodkládejte pytle vedle kontejneru. Děkujeme

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upozorneni-cnt-omezeni-sberu130143890.pdf 211.4 Kb

Rady a doporučení pro domácí karanténu a jiné

V příloze naleznete rady a doporučení pro domácí karanténu, práva a povinnosti občanů za nouzového stavu atd.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rady-a-doporuceni-karantena-izolace-a-dalsi.pdf 975.8 Kb

Další pokyny jak nakládat s odpady v době ohrožení koronavirem

V přílohách se dozvíte, kdy a jak třídit a likvidovat tuhý domovní komunální odpad.

Vážení spoluobčané,

v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků. 

Děkujeme Vám!

Minimum zodpovědného přístupu k odpadům - KO Nejen v karanténě Jsme v karanténě

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jsme-v-karantene662772392.png 378.4 Kb
minimum-zodpovedneho-pristupu-ko618626762.jpg 907.6 Kb
nejsme-v-karantene346609048.png 353.5 Kb

HZS ČR - speciální rubrika

Hasičský záchranný sbor ČR na svých stránkách zřídil speciální rubriku "Koronavirus COVID 19 - videoinformace, rady a doporučení". Více v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stranky-hzs-cr.pdf 467.2 Kb

Výzva Jihočeského kraje - evidence dobrovolníků

COVID-19

Krajský úřad Jihočeského kraje vyzývá v době vyhlášeného nouzového stavu s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem všechny dobrovolníky, kteří mohou pomáhat v oblastech:
 • výkon zdravotnického povolání, pokud nejste zaměstnáni ve zdravotnických zařízeních,
 • ostatní činnosti (např. nákup seniorům, výpomoc při prodeji potravin a dalších nezbytných služeb),
aby se v této mimořádné a nelehké době spolupodíleli na poskytování služeb a přispěli tak k ochraně zdraví všech občanů České republiky a překonání této tíživé situace. Kontakty budou shromažďovány do databáze, odkaz naleznete níže. Databáze bude využita v případě potřeby v rámci řešení nastalé mimořádné situace.
Štítky

Informace k nakládání s odpadem v době epidemie

Níže naleznete stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Doporučení MŽP: https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanovisko-ke-ko.pdf 207.8 Kb
stanovisko-nrc-k-ochrane-pracovniku-nakladajicimi-s-infekcnimi-odpady-upr.1-1.pdf 600.4 Kb

Užitečné informace

Zde naleznete odkazy na užitečné weby, telefonní spojení a jiné užitečné informace týkající se koronavirové nákazy.

Pro bližší informace o koronavirové nákaze sledujte tyto webové stránky:

Vláda ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Státní zdravotní ústav

Jihočeský kraj

Město Tábor

 

Poučení o bariérových opatřeních: 

 • Nasaďte si ústní roušku.
 • Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. 
 • Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného koše, umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%). 
 • Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci. 
 • Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou. 
 • Smrkejte do jednorázových kapesníků. Použitý kapesník vyhoďte do koše a umyjte si ruce. 
 • Účinnější ochranou je respirátor vyrobený z PET lahve podle návodu rektora ČVUT. 

 

Jak používat bavlněnou roušku

 • Před prvním použitím roušku vyperte/vyvařte a vyžehlete.
 • Před nasazením roušky si důkladně umyjte ruce mýdlem nebo použijte dezinfekci.
 • Roušky se při nošení nedotýkejte.
 • Provlhnutí snižuje účinnost orušky, nošení se nedoporučuje déle než 2 hodiny
 • Než roušku sundáte, znovu důkladně omyjte (dezinfikujte) ruce.
 • Roušky se při sundávání dotýkejte co nejméně, ideálně za tkalouny či gumičky.
 • Znovu by mělo následovat důkladné umytí rukou.
 • Použitou roušku uložte do samostatné uzavřené nádoby a před dalším použitím ji vyvařte (v pračce nebo i v hrnci na plotně)

Návod jak ušít bavlněnou roušku zde.

Rady a doporučení pro domácí karanténu zde.

 

LINKY ZŘÍZENÉ SPECIÁLNĚ KE KORONAVIRU

 • Obecné informace o koronaviru: 1212 (základní informační linka)
 • Infolinka pro případ obtíží: 724 810 106725 191 367725 191 370 (Státní zdravotní ústav)
 • Praha - senior linka: 800 160 166 (zajistí nákupy, léky, venčení psů pro seniory po Praze!)
   

Psychologická podpora po telefonu pro seniory

 • ELPIDA - linka seniorů: 800 200 007 (denně od 8 do 20 hod.) - ZDARMA
 • Senior telefon Života 90: 800 157 157 (nonstop) ZDARMA
 • Linka pro seniory (NNO Seniorem s radostí): 792 308 798


Linky psychologické pomoci a podpory pro děti

 • Linka bezpečí pro děti: 116 111 - ZDARMA
 • Modrá linka důvěry: 549 241 010 (každý den, od 9 do 21 hod.)
   

Linky psychologické pomoci a podpory pro dospělé

 • Linka důvěry CKI PL Bohnice: 284 016 666 (nonstop)
 • Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop) - ZDARMA
 • Linka psychopomoci: 224 214 214 (Po-Pá, od 9 do 17 hod.)
 • Linka pro rodinu a školu: 116 000 (nonstop) ZDARMA
 • Pražská linka důvěry: 222 580 697 (nonstop)
 • Rodičovská linka Linky bezpečí: 606 021 021 (v Po-Čt od 13 do 21 hod., v Pá od do 17 hod.)


ONLINE POMOC ZŘÍZENÁ PO DOBU KORONAVIRU

Centrum pro dětský sluch Tamtam

 • Rady a podpora pro rodiny s dítětem se sluchovým postižením a pro dospělé neslyšící 
  - konzultace v českém jazyce či písemnou formou
  Kontakt: detskysluch@tamtam.cz
                +420 605 100 400
                 www.tamtam.cz
  Psychologická podpora pro rodiny s dítětem se sluchovým postižením a pro dospělé neslyšící
  PhDr. Marie Bendová - konzultace v českém jazyce, v českém znakovém jazyce či písemnou formou
  Kontakt: bendova@tamtam.cz
                 Skype - bendova@frpsp.cz
                 SMS - +420 734 674 853