Únik nebezpečné látky

Únik nebezpečné látky

obrázek

 

K úniku dochází většinou chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování  a přepravě, jako druhotný následek živelné pohromy.

 

  • při úniku opusť co nejrychleji nebezpečný prostor (místo úniku a závětrnýprostor) směrem proti větru či kolmo na směr přízemního větru,
  • ukryj se v budově, uzavři a utěsni dveře a okna, vypni ventilaci a klimatizaci, zdržuj se v odvrácené místnosti, můžeš-li výše nad klesající mlhou a dýmem (stoupající těkavé látky již nemají účinnou koncentraci),
  • oznam únik na tísňovou linku "150" nebo "112",
  • zachovej klid a rozvahu, zbytečně nepobíhej a nenamáhej se,
  • pomoz ostatním k účinnému ukrytí, zejména dětem a starým osobám,
  • máš-li potíže, použij improvizovanou individuální ochranu a prováděj částečnou dekontaminaci,
  • poslouchej rozhlas, televizi či místní hlášení o situaci a máš-li možnost, připrav se na evakuaci po vydání pokynu,
  • řiď se pokyny zasahujících složek pro další postup činnosti.