Aktuální opatření

COVID-19 Mimořádné opatření ochrana dýchacích cest

Všem osobám se s účinností ode dne 14. března 2022 od 00:00 hod. do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako zdravotnické či sociální zařízení a v prostředcích veřejné dopravy. Bližší informace naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-14-3-2022-do-odvolani.pdf 203.4 Kb

COVID-19 Mimořádné opatření platné od 1.3.2022

S účinností ode dne 1. března 2022 od 00:00 hod. bude umožněno všem účastníkům veřejného zdravotního pojištění podstoupit bezplatný preventivní PCR test hrazený z veřejného zdravotního pojištění, a to ve frekvenci jedenkrát v kalendářním měsíci. Bližší informace v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-testovani-obyvatel-na-pritomnost-viru-sars-cov-2-s-ucinnosti-od-1-3-2022.pdf 166.7 Kb

COVID-19 Mimořádná opatření k testování obyvatel od 1.11.2021

Od 1. listopadu budou preventivní testy na covid-19 hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze dětem a mladým do 18 let, lidem se zahájeným očkováním nebo těm, kteří se nemohou očkovat. U testů PCR se platnost zkrátí ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin. Více informací v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-k-testovani-obyvatel-na-pritomnost-viru-sars-cov-2-s-ucinnosti-od-1.-11.-2021.pdf 204 Kb

COVID-19 Mimořádná opatření od 25.10.2021

Všem osobám se s účinností ode dne 25. října 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nadále zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek ve všech vnitřních prostorech. Podrobné informace v příloze.

Bodem č. 1 se rozšiřuje stávající skupina vnitřních prostor staveb, prostředků veřejné hromadné dopravy, skupin diváků na koncertech a jiných hudebních a podobných představení, účastníků kongresů, vzdělávacích a obdobných akcí a dalších hromadných akcí o skupinu dalších vnitřních prostor staveb, které v daných skupinách nebyly doposud zahrnuty, tj. např. i pracoviště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Tato povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-25-10-2021-do-odvolani.pdf 335.9 Kb

COVID-19 Co platí od 31.5.

V příloze se dozvíte aktuální nařízení a opatření v souvislosti s COVID-19.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
co-plati-od-31.5.-2021.pdf 81.2 Kb

COVID-19 Co platí od 24.5.

V příloze se dozvíte aktuální nařízení a opatření v souvislosti s COVID-19.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
co-plati-od-24.5.-2021.pdf 101.6 Kb

COVID-19 Co platí od 17.5.

V příloze se dozvíte aktuální nařízení a opatření v souvislosti s COVID-19.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
co-plati-od-17.5.-2021.pdf 97.2 Kb

COVID 19 - Aktuální opatření

V přiložené sbírce č. 38/2021 naleznete Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Dále sbírku č. 39/2021 s usnesením o vyhlášeném nouzovém stavu na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 a opatření s ním souvisejících a formuláře a čestná prohlášení prokazující důvod cesty.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-vzor.docx 16.3 Kb
formular-cesty-mimo-praci.docx 18.7 Kb
otazky-a-odpovedi.docx 28.3 Kb
potvrzeni-zamestnavatele-na-vice-cest-do-prace.docx 13.4 Kb
sb038-21.pdf 161.4 Kb
sb039-21.pdf 304.7 Kb

COVID 19 - Mimořádné opatření

Od čtvrtka 25. února se stanovuje osobám nad 15 let povinnost nosit na určených místech respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky. Bližší informace naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-25.-2.-2021-do-odvolani.pdf 256.5 Kb

COVID 16 - Krizová opatření

Vláda prodloužila platnost krizových opatření do 22. ledna 2021.

Podrobné informace naleznete zde.


COVID-19 Aktuální opatření

V příloze naleznete informace o prodloužení nouzového stavu do 23.12.2020 a prodloužení platnosti dosud přijatých opatření.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb215-20.pdf 96.1 Kb

COVID-19 Aktuální opatření

V příloze naleznete aktuální opatření účinná od 9.12. do 12.12.2020 týkající se volného pohybu osob, obchodů a služeb a používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Data popisující epidemii COVID-19 jsou denně publikována na stránkách MZ ČR, jejichž součástí je interaktivní publikace protiepidemického systému PES

Data byla dlouhodobě aktualizována k půlnoci s tím, že publikace výstupů na internetu probíhala automaticky ještě v nočních hodinách. V uplynulých dnech avšak došlo k výpadkům sítě s následujícím narušením tohoto přenosu. V noci publikovaná data tak musela být doplňována. Ve snaze předejít těmto problémům bude nově celý obsah těchto webových stránek za uzavřený kalendářní den aktualizován pouze 1x denně, a to vždy k 8:00. Posunutím aktualizace na tuto ranní hodinu se získá prostor pro posílenou kontrolu dat a pro případné odstranění problémů. Věcný obsah exportů, otevřených datových sad i všech vizualizací zůstává beze změn.

 

S účinností ode dne 8. prosince 2020 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření- Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2020, č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN.

Pro všechny osoby s účinností ode dne 8. prosince 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nadále beze změn platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest v souladu se třetím stupněm tabulky protiepidemického systému PES.

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby určitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Změna se týká bodu 2 výjimka podle písm. x)

Více v přílohách.


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf 546.5 Kb
sb210-20.pdf 115 Kb

COVID-19 Aktuální opatření

V příloze naleznete informace o prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020 a další opatření týkající se školských zařízení, volného pohybu osob, obchodů a služeb.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb194-20.pdf 151.2 Kb

COVID-19 Krizová opatření

účinná od 18.11. 2020 od 00:00 do 20.11.2020 do 23:59 upravující volný pohyb, provoz školských zařízení, prodeje a služeb.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb190-20.pdf 133.1 Kb

COVID-19 Mimořádné opatření od 21.10.2020

S účinností od 21. října 2020 se povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest nově vztahuje i na pobyt v motorových vozidlech a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Více informací v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf 340.7 Kb

COVID-19 Opatření účinná od 22.10.2020

V příloze naleznete krizová opatření vlády účinná od 22. října 2020 od 6:00 do 3. listopadu 2020 do 23:59.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uv-1078-2020.pdf 235 Kb
uv-1079-2020.pdf 246.1 Kb
uv-1080-2020.pdf 217.3 Kb

COVID-19 Opatření platná od 13.10.2020

V těle zprávy naleznete zpřísněná preventivní opatření vlády proti šíření koronavirové nákazy.

Od středy 14. října dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Jejich rozsah schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 12. října 2020. Rozhodla rovněž, že ze státních rezerv uvolní 190 000 respirátorů typu FFP2 a milion roušek pro těžce hendikepované osoby, a schválila také uvolnění až 205 milionů korun na nákup remdesiviru.

Vláda po celodenním jednání s odborníky, sociálními partnery i zástupci opozice odsouhlasila nová krizová opatření, kterými chce zvrátit nepříznivý vývoj pandemie nemoci covid-19. „V podstatě od rána jsme diskutovali ta opatření, o kterých jsme rozhodli, a jsme si vědomi toho, že máme jeden pokus. Jeden pokus, který musí být úspěšný. Úspěšný v tom, abychom i tentokrát nárůst epidemie zvládli,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Od středy nebude možné na jednom místě, ať už venku či uvnitř, organizovaně či nikoli, až na přesně specifikované výjimky se shromáždit v počtu více než šest osob. Do restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení nebudou smět chodit zákazníci, bude možné je obsloužit pouze přes výdejní okénko, ale jen do 20. hodiny. Výjimku budou mít pouze hotelové restaurace pro hotelové hosty a svatební a smuteční hostiny. Zavřít musí všechny hudební, taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky. Na veřejnosti bude zcela zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.

Ke změnám dojde i v provozu školských zařízení. Po razantním omezení teoretické výuky na vysokých a středních školách budou od 14. října zcela uzavřeny i školy základní, družiny a školské kluby. „Co je důležité a pozitivní, že už dnes víme, kdy tyto školy otevřeme, a to bude 2. listopadu, a samozřejmě jsou tady ještě prázdniny od 26. října jeden týden. Takže vlastně mluvíme o dvou týdnech,“ konstatoval předseda vlády. „Také jsme rozhodli a domluvili se v rámci koalice, že upravíme ošetřovné, které by mělo zůstat na 60 procentech, ale s minimem 400 korun denně,“ doplnil Andrej Babiš.

Krajští hejtmani a pražský primátor ale dostali od vlády za úkol zajistit péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, aby nebyl ohrožen chod kritické infrastruktury a zdravotnických a sociálních zařízení.

Vysokoškolské koleje, domovy mládeže a internáty budou mít zákaz ubytovávat studenty a žáky s výjimkou těch, kterým vláda uložila pracovní povinnost. Pracovní povinnost se přitom týká studentů vybraných ročníků lékařských fakult, farmacie, zubního lékařství a vyšších odborných a středních zdravotnických škol.

Lidé si budou muset od 13. října nově nasadit roušky či jiné ochranné prostředky dýchacích cest i na zastávkách, nástupištích a v čekárnách hromadné dopravy„Chceme požádat veřejnost a občany o porozumění. Je to strašně důležité, protože nechceme tady riskovat scénář á la Izrael nebo Itálie, jak se stalo na jaře. Rozhodování bylo samozřejmě složité, ale myslím si, že máme jasnou vizi, jak se vrátit do normálu, a já jsem přesvědčen, že se nám to společně s vámi podaří a že ten vir porazíme tak, jak se nám to povedlo v první vlně. Máme zkušenosti, máme jasné plány, máme jasnou vizi, ale teď je prioritou, aby naše nemocnice zvládly ten nápor lidí, kteří jsou hospitalizovaní s covidem-19,“ apeloval předseda vlády.

Vláda rovněž obnovila omezení provozu sociálních služeb a zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení pro klienty sociálních služeb, jako tomu už bylo na jaře, a přijala opatření, aby občané, kteří žádají o poskytnutí nepojistných sociálních dávek, nemuseli chodit na úřady se žádostmi, ale aby úřady přijímaly žádosti elektronicky, nebo je automaticky prodlužovaly.

Vláda rovněž rozhodla, že ze státních hmotných rezerv uvolní 190 000 kusů respirátorů typu FFP2 a 1 000 000 roušek, které bezúplatně poskytne osobám pobírajícím invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a osobám mladším 18 let, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Distribuci zajistí Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, respektive prostřednictvím Úřadu práce ČR, které je budou distribuovat ve spolupráci s Českou poštou. Vláda pro tyto účely uvolnila z vládní rozpočtové rezervy 5,95 milionu korun. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Stát zajistí i osobní ochranné prostředky pro zaměstnance zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ohrožené děti, kterým poskytují péči i během nouzového stavu. Pro tato zařízení bude ze státních hmotných rezerv zajištěno po dobu nouzového stavu až 26 580 respirátorů typu FFP2, 186 000 roušek, 49 500 ochranných rukavic a 2 475 ochranných štítů. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také uvolnění až 205 milionů korun na zajištění nákupu léčivého přípravku Veklury od firmy Gilead Sciences, který obsahuje léčivou látku remdesivir. Nákup proběhne prostřednictvím Evropské unie, která má s americkým výrobcem nasmlouvaný objem dodávek. Firma totiž kvůli omezeným výrobním kapacitám a obrovské poptávce nejedná s jednotlivými státy, ale pouze s nadnárodními celky. Česká republika má aktuálně přislíbeny dodávky 10 000 vialek pro měsíc říjen, tj. léčbu pro cca 1 650 pacientů, a zvyšující se dodávky pro další měsíce. Částka, kterou vláda uvolnila z vládní rozpočtové rezervy, představuje náklady na úhradu dodávek na dva měsíce.

Vláda schválila také návrh novely zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí. Novela prodlužuje časovou působnost zákona, který umožňuje pořadatelům odložit vrácení vstupného na akce, které se měly uskutečnit po dobu účinnosti novely, ale kvůli probíhající epidemii musely být zrušeny, až do 30. září 2021.


COVID-19 Aktuální přijatá opatření

spočívající v omezení sportovních, kulturních a společenských akcí, činnosti úřadů i škol s účinností od 9. října / 12. října 2020 na 14 dnů. Podrobné informace naleznete v přílohách.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
usneseni-vlady-cr-c-995-ze-dne-8-10-2020-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-9-do-11-rijna-2020.pdf 165.1 Kb
usneseni-vlady-cr-ze-dne-8-10-2020-c-996-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-hromadnych-akci-a-provozu.pdf 164.3 Kb
usneseni-vlady-cr-ze-dne-8-10-2020-c-997-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-skol.pdf 153.2 Kb
usneseni-vlady-cr-ze-dne-8-10-2020-c-998-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb.pdf 150.9 Kb
usneseni-vlady-ze-dne-8.10.2020-omezeni-cinnosti-uradu-a-instituci.pdf 143 Kb

COVID-19 Mimořádná opatření

S účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy.
S účinností ode dne 18. září 2020 od 00:00 hod. do odvolání se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování(např. hotelový pokoj) a v prostředcích veřejné dopravy.
S účinností ode dne 19. září 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezují provozovny a provozy služeb.
Konkrétní zákazy, omezení a výjimky naleznete v přílohách.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf 251.1 Kb
mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-19-9-2020-do-odvolani.pdf 275.2 Kb
mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf 371.1 Kb

COVID-19 Mimořádné opatření účinné od 10.9.2020

Od 10. září platí povinnost nošení roušek uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj), ve společných prostorách uvnitř škol a školských zařízení, v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků. Celé znění opatření naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf 248.6 Kb

Roušky od 1. září 2020

Aktuální informace naleznete na následujícím odkazu.

Pravidla pro nošení roušek se od 1. září mění. Lidé je budou muset nově nosit v městské hromadné dopravě či v meziměstských spojích. Nově budou povinné také na úřadech. Zůstává také jejich povinné nošení na vnitřních akcích nad sto osob. Bez nich naopak mohou lidé ke kadeřnici nebo do restaurace. Výjimky z nošení roušek mají například děti do dvou let. Novinky přinášejí seznam změn přehledně.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf 244 Kb
na-verejnosti-bezpecne.pdf 38.3 Kb

COVID-19 Nařízení mimořádného opatření KHS č. 1/2020

S účinností od 29. července 2020 od 0:00 do odvolání se na celém území Jihočeského kraje nařizuje zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest. Konkrétní opatření naleznete v příloze - bod II. a III.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-khs-jck-c.1.pdf 242.7 Kb

Mimořádná opatření od 1.7.2020

Opatření se týkají omezení provozoven a provozů služeb, informace o rušení plošné povinné ochrany úst a nosu... Dále zde naleznete seznam členských států EU s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19.

Epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním covid-19 je z pohledu celé České republiky nadále stabilní, nicméně počet nakažených narůstá v existujících lokálních ohniscích v Moravskoslezském kraji. Proto se zde na rozdíl od zbytku republiky protiepidemická opatření od 30. června zpřísní. V Praze zůstane povinná ochrana úst a nosu na větších akcích a v metru. V celé republice nasadí občané roušku už jen při návštěvě zdravotnického nebo sociálního zařízení.

Od 1. července se ruší plošné omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb (restaurací, barů, diskoték apod.) v čase 23-6h a většina republiky sundá roušky. Povinná ochrana úst a nosu plošně zůstane už jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních, vztahuje se i na agentury domácí péče. „Důvodem je cílená ochrana zranitelných skupin obyvatel,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V celém Moravskoslezském kraji bude nadále platit povinnost nosit roušky na hromadných akcích nad 100 osob a u osob vykonávající epidemiologicky závažné činnosti v bližším kontaktu než 1,5 metru od klienta s výjimkou stravovacích služeb. Ve vybraných obcích Karvinska a Frýdecko-Místecka v Moravskoslezském kraji platí povinná pokrývka úst a nosu ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve veřejné dopravě. Roušky zcela neodloží ani Pražané, a to na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob a v podzemní hromadné dopravě (metru).

Směřujeme všechny síly hygieniků do Moravskoslezského kraje, zejména na Karvinsko. Poslední skokové nárůsty pozitivních případů se opět týkají tohoto lokálního ohniska. Jsou dány zejména masivním testováním kontaktů horníků a bohužel také neukázněností občanů. Není výjimečné, že lidé s příznaky navštěvují oslavy a jiné hromadné akce. Následně hygienici řeší stovky kontaktů. Chtěl bych v tomto směru veřejnost požádat o větší zodpovědnost. Toto chování významně ovlivňuje epidemiologickou situaci v republice,“ popsal ministr a doplnil: „Na rozdíl od zbytku republiky budeme v okrese Karviná, Frýdek-Místek a dalších okolních obcích této části Moravskoslezského kraje opatření zpřísňovat. Pokud nechceme, aby se nové případy rozšířily i do dalších regionů, musíme být nyní razantnější. Určitě zde budeme také pokračovat v masivním testování. Praha je nyní stabilní, přesto vidíme riziko na větších akcích a v metru, proto i tady ponecháme opatření ve formě roušek.“

Krajská hygienická stanice v Moravskoslezském kraji od úterý 30. června do odvolání zavádí na území obcí Karviná, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost:

 • omezení maximálního počtu osob ve stejný čas na hromadných akcích uvnitř i venku na 100 (na akcích bez hlediště je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, k dispozici je dezinfekce), v případě sektorů platí maximální počet 100 osob v každém sektoru,
 • roušky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve veřejné dopravě,
 • na přírodních a umělých koupalištích bude ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům, Návštěvníci by měli dodržovat odstup alespoň 2 metry.
 • omezení provozu provozoven stravovacích služeb v čase od 23:00 do 8:00 hodin, včetně venkovních prostor provozovny, prodej je možný výdejovým okénkem,
 • vstupní filtr pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení,
 • zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a v sociálních zařízeních v pobytové formě s výjimkami,
 • testování zaměstnanců pracujících ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů,
 • potvrzení o absolvování testu RT-PCR u klientů při přijmu do sociálních služeb v pobytové formě,
 • omezení setkávání zaměstnanců výrobních podniků v rámci různých směn.

V neposlední řadě, přeshraniční pracovníci v rámci celého Moravskoslezského kraje budou mít povinnost předložit svému zaměstnavateli potvrzení o negativním testu. Důvodem je velký nárůst pozitivních záchytů právě u této skupiny pracovníků.

Jsou regiony, kde jsou nulové přírůstky. Pracovníci hygienických stanic z těchto regionů proto nyní pomáhají v Moravskoslezském kraji, kde je situace nejhorší, dohledávat kontakty pozitivních s využitím nástrojů Chytré karantény,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Přijatá opatření vychází z doporučení epidemiologické skupiny. Budeme situaci zejména na Karvinsku bedlivě sledovat. V tuto chvíli je důležité předejít většímu setkávání občanů, proto bychom za epidemiology chtěli veřejnost v zasažených lokalitách požádat o zdrženlivost a zvýšenou pozornost vůči svému zdravotnímu stavu. Mnoho pozitivních případů vzniká zbytečně. Pokud někteří občané z lokálních ohnisek cestují do dalších regionů naší republiky, doporučujeme jim nosit roušky, pokud jsou v blízkosti jiných osob nebo uvnitř budov,“ vzkázal veřejnosti Rastislav Maďar, vedoucí Pracovní skupiny pro uvolňování karantény při ministerstvu.  

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo skórovací systém pro hodnocení lokálního regionálního rizikového vývoje. Systém je promítnut do mapy, kterou bude ministerstvo průběžně aktualizovat na webu koronavirus.mzcr.cz. Podobný systém je aplikovatelný na jakoukoliv epidemii infekčního onemocnění. „Jednotlivé stupně jsou pro občany nejen signálem o riziku nákazy v daném regionu, ale také jim ukazují, zdali jsou v regionu místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví nařízena povinná protiepidemická opatření,“ dodala Rážová.

Sledujeme okamžité změny – nárůst oproti hodnotě předchozího dne, pozitivní případy ve zranitelné populaci 65+ let a nárůst počtu hospitalizovaných. Dále se zaměřujeme na sedmidenní trend. Rizikové skóre je 0-10. Nula znamená nulový aktuální výskyt nemoci a desítka nejvyšší riziko, tedy eskalaci výskytu nemoci v čase a rostoucí počty hospitalizací. V současné době je nejvíce zasažena oblast Karvinska, která je na stupni 4-6, což znamená rostoucí trend výskytu a hranici rizika komunitního šíření. V ostatních lokálních ohniscích je v tuto chvíli nízké riziko, ve skóre se pohybují na úrovni 1-3. Jsou tady ojedinělé výskyty bez významného trendu,“ vysvětlil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Mimořádná opatření ministerstva a krajských hygienických stanic naleznete během dneška zde: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-1.-7.-2020-do-odvolani.pdf 277.4 Kb
sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-clenskych-statu-evropske-unie-a-dalsich-statu-schengenskeho-prostoru-s-nizkym-a-se-strednim-rizikem-nakazy-onemocneni-cov 201.7 Kb

Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

a to od 5. června 12:00 do 30. června 23:59. Bližší informace v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-vlady-5.6..pdf 214.7 Kb

OOP - ochrana vnitřních hranic ČR

na období 26. května - 13. června 2020. Bližší informace v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-vlady-25.5.2020.pdf 134.9 Kb

Mimořádná opatření - co aktuálně platí

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

Aktuální opatření naleznete zde.


Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Více informací v příloze

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-vlady-4.5..pdf 246.2 Kb

Koronavirus - nařízení a omezení od 11. května 2020

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. dubna 2020 č. 490
o přijetí krizového opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.
I. nařizuje

a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti,výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,

b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;

II. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných
veřejných osob, které se konají na základě zákona;

III. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
a) společně sportuje nejvýše 100 osob,
b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

IV. nařizuje
a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:
– je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
– je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:
– na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
– vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
– sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
– na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
– nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
– po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;
c) pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:
– účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 100 osob,
– snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
– účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
– po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek, tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;
d) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
– bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
– v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
– duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie//Večeře Páně a po něm,
– délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. dubna 2020 č. 493
o přijetí krizového opatření
 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.
I. zakazuje
a) přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou:
– provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
– prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
– venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
b) prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
c) provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
d) přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a saunách,
e) prohlídky vnitřních prostor v hradech a zámcích,
f) prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních (pro účely poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče) a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
– osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
– cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
– osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a
– osobám ohroženým domácím násilím,
g) provozování činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže;

II. nařizuje, aby
a) v provozovnách, v nichž není zakázán provoz, byla dodržována následující pravidla:
– aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry,
– zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
– umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
– zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
– zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
b) prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:
– je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
– prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
c) podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
d) provozovatelé farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť dodržovali následující pravidla:
– neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
– zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
– aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
– umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
– zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
– prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě,
e) pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, byla dodržována následující pravidla:
– návštěvníci zoologických zahrad budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na místě,
– počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení,
– vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,
– provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně 4 metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
– provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
f) pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:
– zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
– u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
g) pro prodej oděvů a obuvi byla dodržována následující pravidla:
– zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
– při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
h) pro činnost holičství a kadeřnictví byla dodržována následující pravidla:
– holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
– mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
– v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
– v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
– na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
– před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
– povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
– podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
i) pro činnost manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie byla dodržována následující pravidla:
– osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
– mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
– v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37oC a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
– v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
– na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
– povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
– podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
– osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
– před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou,
– před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
j) pro provoz muzeí, galerií a dalších podobných zařízení byla dodržována následující pravidla:
– v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
– mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
– návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení,
k) pro provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů byla dodržována následujícípravidla:
– provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
– následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
– v hledišti je nejvýše 100 diváků,
– v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
– mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
– v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 metru,
– mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
– v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
– ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
– neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
– před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,
l) pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb byla dodržována následující pravidla:
– zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
– venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
– provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
– při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
– zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
– dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
– v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
– zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
– v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
– provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
m) pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 byla dodržována následující pravidla:
– provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
– následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
– provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
– je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
– je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
– u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
– ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
– platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
– použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
– u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
– provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
– provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
– dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,
n) pro provoz vnitřních sportovišť byla dodržována následující pravidla:
– omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
– nelze používat šatny a sprchy,
– vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,
– zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
– průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
– zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
– klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
– prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
– upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;

III. zrušuje usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 453, vyhlášené pod č. 195/2020 Sb.

Předseda vlády
Ing. Babiš v. r.


Aktuální informace k přijatým opatřením COVID-19

Podrobné informace naleznete v přílohách.

* Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí k 24.4.2020
* Vydaná usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru k 24.4.2020
* Předpisy pro vjezd do Německa k 24.4.2020
* Předpisy pro vjezd do Rakouska k 24.4.2020
* Harmonogram uvolňování  podnikatelských činností k 24.4.2020
* Výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády Čr ze dne 23.4.2020 č. 452, 453 a 454

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
harmonogram-uvolnovani-podnikatelskych-cinnosti-k-24.4.2020.pdf 521.8 Kb
predpisy-pro-vjezd-do-nemecka-k-24.4.pdf 598 Kb
predpisy-pro-vjezd-do-rakouska-k-24.4.pdf 209.1 Kb
vydana-usneseni-k-24.4.2020.pdf 632.9 Kb
vyhlaseni-nouzoveho-stavu-co-aktualne-plati-24.04.2020.pdf 506 Kb
vykladove-stanovisko-judr.-daniela-viduny-v-navaznostina-usneseni-vladycr-ze-dne-23.-4.-2020-c.-452-454.pdf 173 Kb

Uvolnění mimořádných opatření ve školách a školských zařízeních

Zdroj: MPO a MŠMT

O harmonogramu uvolnění mimořádných opatření ve školách a školských zařízeních vláda rozhodla v úterý 14. dubna. Počítá s tím, že nejprve, od pondělí 20. dubna, budou povoleny individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách při maximálním počtu do pěti osob na jednom místě. Maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích a vyšších odborných školách a omezené praktické vyučování bude možné uskutečnit nejdříve po 1. červnu a přijímací zkoušky na střední školy poté až v průběhu června. 

pondělí 20. dubna

 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury


pondělí 11. května

 • Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria
 • Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
 • Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech


pondělí 25. května

 • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.
 • Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí


nejdříve 1. června

 • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
 • Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin


červen

 • Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách
 • Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin

Opatření ve veřejné dopravě

Informace platné od 14. dubna 2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu.

Opatření ve veřejné dopravě

Zajištění DO v JčK v nouzovém stavu ČR

 

Informace platné od 14. dubna 2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

Zpráva k opatření provozu veřejné dopravy zajišťující dopravní obslužnost území Jihočeského kraje v závazku veřejné služby

 

V souladu s doporučením Krizového štábu Jihočeského kraje - v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR - ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky budou přijata opatření ve

veřejné linkové dopravě/městské hromadné dopravě

Platnost opatření od 14. budna 2020 do odvolání

- Zákaz pro nástup/výstup do/z vozidel hromadné dopravy předními dveřmi. Tento zákaz neplatí u vozidel, které jsou vybaveny pouze předními dveřmi.

- Povinnost cestujících použít ochranných pomůcek přes ústa (rouška, respirátor, šátek, pléd, aj.).

- Cestující nebudou odbavení řidičem ani odbavovacím zařízením.


Autobusové i drážní dopravní prostředky budou automaticky stavět na všech stanicích a zastávkách, včetně zastávek na znamení pro nástup a výstup cestující veřejnosti.


Výše zmíněné je zakotveno v násludujícím Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje:

- č. 10 s účinností od 14. dubna 2020 - dostupné ZDE, které ruší Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 8. 


JŘ zůstávají v rozsahu uvedeném v příspěvku níže pod názvem "Aktuality platné od 27. března 2020 a od 30. března 2020 v železniční dopravě" a v příspěvku níže pod názvem "Nové informace platné od 18. března 2020 v autobusové dopravě".

Zveřejněno 8. budna 2020. Děkujeme za pochopení.

 


Osvobození od cla a DPH při dovozu ze třetí země

v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2. Bližší informace v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-osvobozeni-od-cla-a-dph.pdf 642.8 Kb

Mimořádné opatření - úprava maloobchodního prodeje a služeb

V příloze naleznete seznam povoleného maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách a za jakých podmínek může být otevřeno.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mo-maloobchodni-prodej-a-prodej-sluzeb-v-provozovnach-1.pdf 268.9 Kb

Mimořádné opatření - zákaz volného pohybu s výjimkami

Platné od 7. dubna 2020 do konce nouzového stavu. Více v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mo-omezeni-pohybu-osob-s-vyjimkami.pdf 265.2 Kb

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3.2020

upřesnění o nošení roušek.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
 
I. 
Všem osobám se s účinností od 31. března 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
-       dětí do dvou let věku a
-       řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.
 
II. 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


 


Opatření ve veřejné dopravě

Zajištění dopravní obslužnosti v Jihočeském kraji v nouzovém stavu ČR.

Opatření ve veřejné dopravě

Zajištění DO v JčK v nouzovém stavu ČR

 

Aktuality platné od 27. března 2020 a od 30. března 2020 v železniční dopravě

Zpráva k opatření provozu veřejné dopravy zajišťující dopravní obslužnost území Jihočeského kraje v závazku veřejné služby

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 - ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky, z důvodu omezení rizikových kontaktů cestujících a vlakového personálu a mezi cestujícími navzájem, bude redukována po dobu mimořádných opatření regionální osobní železniční doprava na území Jihočeského kraje. Koordinátor veřejné dopravy (JIKORD) pro Vás společně s dopravci připravil JŘ platné:
 

od 27. března 2020 osobní železniční doprava provozovaná dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.:

- JŘ COVID-19 od 27. března 2020 na trati č. 228 Jindřichův Hradec - Obrataň

- JŘ COVID-19 od 27. března 2020 na trati č. 229 Jindřichův Hradec - Nová Bystřice
 

od 30. března 2020 osobní železniční doprava provozovaná dopravcem České dráhy, a.s.:

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 190 České Budějovice - Strakonice

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 191 Plzeň - Strakonice - vyznačené vlaky nejedou!!!

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 192 Nepomuk - Blatná

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 195 Rybník - Lipno nad Vltavou

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 196 České Budějovice - Horní Dvořiště

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 199 České Budějovice - České Velenice

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 200 (Praha -) Beroun - Protivín (- České Budějovice)

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 201 Tábor - Ražice

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 202 Tábor - Bechyně

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 203 Březnice - Strakonice

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 224 Tábor - Horní Cerekev - vyznačené vlaky nejedou!!!

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 225 Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí (- České Budějovice)

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 226 Veselí nad Lužnicí - České Velenice

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 227 Kostelec u Jihlavy - Slavonice - vyznačené vlaky nejedou!!!
 

od 30. března 2020 osobní železniční doprava provozovaná dopravcem GW Train Regio a.s.:

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 194 České Budějovice - Černý Kříž - vyznačené vlaky nejedou!!!

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 197 Číčenice - Nové Údolí - vyznačené vlaky nejedou!!!

- JŘ COVID-19 od 30. března 2020 na trati č. 198 Strakonice - Volary - vyznačené vlaky nejedou!!!
 

Jízdní řády lze získat i na webové prezentaci Jihočeského kraje z následujícího linku ZDE.

Zveřejněno 27. března 2020. Děkujeme za pochopení.anotace-obloucek-jikord.jpg

 

Nové informace platné od 18. března 2020 v autobusové dopravě

Zpráva k opatření provozu veřejné dopravy zajišťující dopravní obslužnost území Jihočeského kraje v závazku veřejné služby

V souladu s doporučením Krizového štábu Jihočeského kraje ze dne 16. března 2020 - v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 - ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky budou přijata opatření ve veřejné linkové, městské hromadné a drážní dopravě.


Platnost opatření od 18. března 2020 do odvolání:
Veškerá linková autobusová doprava od tohoto data pojede v prázdninovém provozu, (tj. bez školních spojů). Jízdní řády platné od 18. března 2020 naleznete v internetovém vyhledávači IDOS (www.idos.cz) - aktualizace dat probíhá průběžně (v tuto chvíli nejsou aktualizované!). Pro ověření spojení je možné využít telefonní infolinky dopravců nebo webové stránky jednotlivých dopravců, které navštívíte v záložce Smluvní dopravci, stačí kliknout ZDE. Opatření se týká následujících autobusových dopravců:

GW BUS a.s.
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
ČSAD STTRANS a.s.
COMETT PLUS, spol. s r.o.
Štefl-tour Dačice s.r.o.
"Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o."
ICOM transport a.s.
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.


Výše zmíněné je zakotveno v násludujících Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje:

s účinností od 18. března 2020 - dostupné ZDE,

s účinností od 24. března 2020 - dostupné ZDE.

Zveřejněno 16. března 2020. Děkujeme za pochopení.

anotace-obloucek-jikord.jpg

Inrofmace platné od 17. března 2020 ve veřejné dopravě

Zpráva k opatření provozu veřejné dopravy zajišťující dopravní obslužnost území Jihočeského kraje v závazku veřejné služby

V souladu s doporučením Krizového štábu Jihočeského kraje ze dne 16. března 2020 - v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 - ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky budou přijata opatření ve veřejné linkové, městské hromadné a drážní dopravě.
 

Veřejná linková doprava/městská hromadná doprava
Platnost opatření od 17. března 2020 do odvolání

- Zákaz pro nástup/výstup do/z vozidel hromadné dopravy předními dveřmi. Tento zákaz neplatí u vozidel, které jsou vybaveny pouze předními dveřmi.

- Povinnost cestujících použít ochranných pomůcek přes ústa (rouška, respirátor, šátek, pléd, aj.).

- Cestující nebudou odbavení řidičem ani odbavovacím zařízením.


Drážní doprava
Platnost opatření od 17. března 2020 do odvolání

- V drážní dopravě nebudou cestující odbaveni personálem ve vozidle.

- Povinnost cestujících použít ochranných pomůcek přes ústa (rouška, respirátor, šátek, pléd, aj.).

- Jízdní řády zůstávají bez omezení.

- Dopravní prostředky budou automaticky stavět na všech stanicích a zastávkách, včetně zastávek na znamení pro nástup a výstup cestující veřejnosti.

 

Čerpáno ze stránek Jikordu s.r.o.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.3.2020

týkající se rozšíření výjimek uzavření maloobchodního prodeje a služeb, zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb do 1.dubna, ....

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-mz-z-26.3..pdf 1379.8 Kb

Doporučení Ministerstva Zdravotnictví ČR

o používání ochranných prostředků.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doporuceni-mzcr.pdf 580.6 Kb

COVID-19 Aktuálně

Dnem 5.5.2022 od 00:00 byl ukončen stav pandemické pohotovosti.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb056-22.pdf 86.2 Kb