Dopravní nehoda

Dopravní nehoda

obrázek

Jsi-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, proveď základní úkony:

 • zabezpeč, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku
 • zajisti provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody
 • přivolej pomoc
 • vyprošťuj postižené sám nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře,
 • je-li osoba zaklíněná, násilím ji nevyprošťuj,
 • zabezpeč vrak proti dalšímu poškození – zejména požár, výbuch, zkrat elektroinstalace, potopení do vody,
 • shromáždi účastníky nehody mimo rizikový prostor,
 • při poskytování první pomoci se soustřeď na základní životní funkce – vědomí, dýchání a krevní oběh,
 • v bezpečné vzdálenosti pro zastavení označ místo havárie, zajisti stopy pro vyšetření jejich příčin,
 • nezapomeň na pomoc zvířatům, zejména k jejich uklidnění,
 • zabezpeč majetek, případně náklad, před poškozením a zcizením,
 • zabezpeč identifikaci účastníků a svědků nehody.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Oldřich Semrád