Požár

Požár

obrázek

 • skladuj hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorech, mimo společné prostory obytných domů,
 • buď vybaven funkčními jednoduchými hasebními prostředky, měj vždy volné, případně označené, únikové cesty,
 • vznikne-li požár, okamžitě jej uhas nebo zamez jeho šíření,
 • proveď nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
 • neodkladně ohlas zjištěný požár na telefonní číslo „150“,
 • zabezpeč uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie,
 • co nejdříve opusť objekt, ve kterém hoří,
 • při hašení plošného požáru dbej na to, aby ti nezamezil ústupovou cestu,
 • po příjezdu hasičů podej stručnou informaci o situaci, včetně údajů o specifikách hořícího objektu a okolí, poskytni osobní pomoc.


Zásady opuštění (evakuace) budovy při požáru:

 • požární poplach se vyhlašuje údery na kovové předměty nebo voláním „HOŘÍ“,
 • vezmi s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze),
 • vytvoř si roušku z navlhčené textilie a případně si vezmi namočený kabát či deku přes hlavu, při obchodu z hořícího objektu se pohybuj co nejblíže k zemi,
 • nesnaž se překonávat požárem zasažené a zakouřené prostory,
 • nemůžeš-li opustit objekt, uzavři se v místnosti bez větrání, utěsni okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorni na sebe hasiče míváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla,
 • prověř, zda se v ohroženém prostoru nenachází osoby a zvířata; pokud ano, pokus se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatuj, kde se nacházejí a řekni to následně záchranářům,
 • shromáždi všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor.