Povodeň

Povodeň

obrázekPovodňové orgány vyhlašují tři stupně povodňové aktivity :

 1. SPA - Stav bdělosti
 2. SPA - Stav pohostovosti
 3. SPA - Stav ohrožení

Stav bdělosti:

 • zjisti si na obecním úřadě nebo od pamětníků, zda se tvé obydlí, chata, zahrada či pozemky nenachází v zátopové oblasti,
 • zajisti, aby ploty, boudy, hranice dříví a jiné překážky netvořily druhotné hrázky v toku vody,
 • trvale sleduj průtočný stav a naplněnost nádrží, předpověď počasí.

 

Stav pohotovosti:

 • zajisti poslech hromadných informačních prostředků,
 • řiď se pokyny a příkazy povodňových orgánů, policie, záchranářů a informuj se o způsobu a místě evakuace,
 • připrav evakuační zavazadlo pro celou rodinu,
 • připrav si pytle s pískem a další těsnící materiál,
 • máš-li možnost, přesuň se k příbuzným nebo známým, mimo zátopovou oblast.

 

Stav ohrožení:

 • připrav evakuační zavazadlo pro celou rodinu,
 • přemísti potraviny, oblečení, vnitřní vybavení ze zaplavitelných míst do míst výše položených,
 • vytvoř hráze proti stoupající vodě, utěsni vstup do budov a kanalizačních výpustí,
 • vypni hlavní vypínače a uzavři přívody energií a vody, i při přerušení dodávky,
 • zajisti ochranu domácího a hospodářského zvířectva vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení,
 • dopravní prostředek včas vyvez nebo ho měj připravený v pohotovosti k odjezdu po bezpečné cestě,
 • v případě vyhlášení nebezpečí zátopové vlny se připrav k okamžité evakuaci.

 

V případě vyhlášení evakuace:

 • upozorni sousedy a v případě potřeby jim pomož při evakuaci,
 • okamžitě zanech veškerou činnost a zahaj přesun na místo, které nebude ohroženo povodní,
 • co nejdříve se přesuň do evakuačního prostoru.

 

Evakuační zavazadlo

Podle možností, času na přípravu a způsob přepravy si vezmi přiměřené množství zásob k životu mimo domov:

 • osobní doklady všech členů rodiny (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, průkaz pojištěnce, doklady k provozování motorového vozidla, řidičský průkaz apod.),
 • léky a zdravotnické pomůcky (osobní léky, obvazy a další vybavení běžné lékárničky, brýle ke čtení, umělý chrup apod.),
 • cennosti (peníze, šperky, vkladní knížky, cenné papíry, pojišťovací smlouvy, platební  a sporožirové karty),
 • sezónní oblečení (náhradní oděv, prádlo, obuv, pláštěnka),
 • přiměřenou zásobu prostředků osobní hygieny a hygienických potřeb (mýdlo, ručník, zubní kartáčky a pasta, holicí potřeby a jiné),
 • spací pytel, přikrývka, karimatka nebo nafukovací lehátko,
 • jídelní nádobí, potřeby na šití, kapesní nůž, otvírač na konzervy,
 • základní trvanlivé potraviny na 2-3 dny, včetně nápojů,
 • kapesní svítilna a náhradní baterie, svíčky, zapalovač, zápalky,
 • dále se doporučuje přenosný rozhlasový přijímač s náhradními bateriemi, mobil a napájecí zdroj, psací potřeby, dopisní obálky, píšťalku, předměty pro vyplnění dlouhé chvíle (stolní společenské hry, knížka),
 • potřeby pro odpočinek a zabavení, zejména dětí,
 • bereš-li zvířata, potom v kleci nebo s náhubkem a na vodítku – nezapomeň na jídlo pro ně!,
 • zavazadlo označit jménem a adresou.

Vše ulož do batohu či kufru, dětem označ jmenovkou (případně je samotné označ jménem a adresou).

Nemáš-li dostatek svých zásob, v příjmovém místě se o tebe a tvou rodinu postarají.