Opatření obce Dražice

Opatření obce Dražice

Zde naleznete opatření vydaná obcí Dražice a další informace týkající se obce.

Informační dopis ze dne 23.3.2020

Vážení spoluobčané,
 
velmi děkuji za Vaši disciplinovanost v této nelehké době. Jak jsme společně zjistili, nezbývá, než abychom se postarali sami o sebe. Za vedení obce Vás mohu ujistit, že děláme maximu o to, abychom se postarali a zabezpečili chod obce. Dále abychom se postarali o všechny naše občany s tím, že přednostně zajišťujeme pomoc seniorům a občanům, kteří tuto pomoc potřebují, neboť spoléháme i na to, že fungující rodiny se dokáží v mnoha případech postarat o zajištění základních potřeb sami.
Jak jsme pochopili asi všichni, tak zásilky ochranných pomůcek, které zajišťuje vláda, budou použity pro chod státní správy, jako jsou nemocnice, záchranná služba atd. Na nás je, abychom zajistili tyto pomůcky pro naše občany. Podařilo se nám zajistit větší množství ochranných pomůcek, jako jsou roušky, dezinfekční prostředky apod. Již od minulého týdne probíhá rozdávání těchto roušek. Dnes budou ochranné pomůcky dorozneseny všem seniorům.  Žádám Vás tedy, abyste Ti, kteří ještě nemáte, třeba sami ušité, roušky, abyste kontaktovali obecní úřad, kde buď již obdržíte roušku, anebo Vám bude oznámeno, do kdy Vám jí doručíme. Předpokládáme, že ve středu budeme mít již více ochranných prostředků než je občanů v obci a začneme rozdávat roušky tak, aby jich bylo v rodině více na každou osobu.
Rouška, kterou jste obdrželi od obce je látková a je nutné ji před použitím vyprat a přežehlit, tak abyste ji vydezinfikovali. Je pro opakované použití, proto, prosím, abyste ji každý den vyprali a vyžehlili.
Oslovili jsme všechny seniory a občany, kteří potřebují pomoc, aby se nám ozvali se svými potřebami, jako je zajištění nákupu potravin, léků a další služby. Toto již začalo fungovat od minulého týdne a první občané se začali ozývat, přesto víme, že jsou zde v obci lidé, kteří možná tuto pomoc potřebují, ale stydí se o ni říci. Prosím, nestyďte se, jsme připraveni Vám pomoci. Pomoc zajišťuje mládežnická organizace NOM a ženy ze sociálního výboru. Obec vyčlenila na tuto pomoc finanční obnos, takže pomoc s nákupy a zajištěním léků funguje tak, že dle potřeb občana obec zajistí a zaplatí nákup a občan poté proplatí při převzetí nákupu účtenku. Rozhodně nedávejte nikomu zálohy na nákup!
Na našich webových stránkách jsme zřídili odkaz s proklikem na informace o aktuálních informacích v celé ČR. Žádám Vás, abyste je pravidelně sledovali a byli informováni především o nařízeních vlády, která jsou aktuální. Samozřejmě předpokládám, že všichni sledujete sdělovací prostředky a jste tak již průběžně informováni. 
 
Pevně věřím, že společnou prací a ohleduplností situaci zvládneme. Přeji tedy všem především pevné zdraví a nervy.
 
S pozdravem
 
 
                                                                                              Lubomír Smažík, v.r., starosta obce Dražice
 

Opatření ze dne 16.3.2020

Krizový štáb obce Dražice v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronavirem COVID-19 a přijal 16.3.2020 tato aktuální rozhodnutí:
 1. Starosta obce Lubomír Smažík žádá spoluobčany, aby dodržovali nařízení vlády o přijetí krizových opatření. Aby omezili pohyb na veřejnosti na nezbytně nutnou dobu (cesta do zaměstnání a zpět, důležitý nákup potravin a léků).
 1. Obecní úřad informuje o aktuálních situacích a nařízeních vlády na webových stránkách www.obecdrazice.cz. Žádáme občany, aby průběžně sledovali tento informační zdroj.
 1. Stát ČR zřídil pro nutnost informací o koronavirové nákaze bezplatnou telefonní linku 1212. Zároveň žádá občany, aby v případě obavy z nákazy využívali právě tuto telefonní linku, aby nezatěžovali bezpečnostní linku 112, která je určena ke všem ostatním situacím.
 1. Úřad v obci Dražice omezuje pracovní dobu pro veřejnost na pondělí a středu od 14:00 do 17:00. Zajišťovat bude pouze nezbytně nutné úkony pro občany. Žádáme občany, aby v maximální míře využívali komunikaci elektronickou či telefonickou.
 1. Z evidence obyvatel byl vytvořen seznam seniorů. Krizový štáb je připraven seniorům, a nejen jim, pomoci se zajištěním základních potřeb, pokud jim toto nejsou schopni zajistit jejich blízcí (nákupy potravin, léků a podobně).  V takovémto případě je nutno kontaktovat obecní úřad na tel. 381 239 680 nebo paní Renatu Samcovou 775 682 628.
 1. Obec v průběhu týdne zajistí hygienické potřeby, ochranné roušky a bude připravena k jejich distribuci.
 1. S okamžitou platností jsou uzavřeny veřejné prostory v obci: knihovna, sportovní hala, sběrný dvůr, sportovní areál, klubovna rybářů, klubovna hasičů a klubovna NOM.
 1. Základní škola a Mateřská škola jsou do odvolání uzavřeny. Zároveň bude odložen termín zápisu do první třídy, který se měl konat počátkem dubna. O novém termínu budou včas podány informace.
 1. Do odvolání je zrušen pronájem místního kulturního domu pro jakékoliv společenské akce.
 1. Společnost ČEVAK a.s. písemně ujistila obec Dražice, že pitná voda dodávaná provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji používat bez jakéhokoliv omezení. S ohledem na potencionální možnost výskytu koronaviru ve vodě odpadní, je nezbytně nutné striktně dodržovat doporučená hygienická opatření a minimalizovat možnost lidského kontaktu s odpadní vodou.
 1. Na základě pokynu pro obce k dopadům usnesením vlády č. 215 ze dne 16.3.2020 se ruší do odvolání zasedání zastupitelstva obce.
 1. Dodržování vládních nařízení, především o shromažďování osob, bude kontrolováno v součinnosti s policí ČR.
 1. Starosta obce vyzývá občany k dodržování pravidel stanovených vládním nařízením a přijatých krizovým štábem obce Dražice, tak abychom uvědomělým chováním zamezili dalšímu šíření této nákazy a tím se v co nejkratší době mohli vrátit k normálnímu způsobu života.