Výpisy z rejstříků

Výpis z Obchodního rejstříku

Podávání žádostí o výpis z Obchodního rejstříku.

Základní informace k životní situaci:

Výpis se vydává na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, které je možno vydat ověřené výpisy.

Podmínky a postup řešení:

Pro výpis z OR je třeba znát IČ nebo název právnické osoby, které se výpis týká. Výpis se vydává na počkání na pracovišti CzechPOINT a opatří se ověřovací doložkou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Nejsou stanoveny.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Správní poplatek činí 100 Kč za první stranu výpisu, za každou další 50 Kč.

Správní poplatky stanovuje položka 3 d) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky se platí hotově.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.