Osvětlovacích zařízení

Osvětlovací zařízení

V souvislosti s otevřením sběrného dvora začala obec spolupracovat se společností EKOLAMP, která provozuje systém sběru, svozu a zpracování osvětlovacích zařízení.
 
ANO
EKOLAMP zaměřuje svou činnost na recyklaci osvětlovacích zařízení skupiny číslo 5, do které podle platné legislativy patří:
 
5.1   Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností
5.2   Lineární zářivky
5.3   Kompaktní zářivky
5.4   Vysokotlaké výbojové světelné zdroje včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek
5.5   Nízkotlaké sodíkové výbojky
5.6   Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření či řízení osvětlení s výjimkou přímo žhavených žárovek
co sbíráme
 
 
NE
EKOLAMP v rámci zpětného odběru dle zákona o odpadech nesbírá běžné, reflektorové a halogenové žárovky a svítidla určená pro použití v domácnostech.
co nesbíráme
 
Jak poznat, zda výrobek, kterého se chci zbavit má být sbírán odděleně? Nejjednodušším způsobem, jak poznat, že se jedná o OEEZ (tzn. odpad z elektrických a elektronických zařízení), je symbol přeškrtnutého kontejneru umístěný na výrobku, jeho obalu, návodu k použití nebo na záručním listu. Tento symbol znamená, že vysloužilý produkt je OEEZ a měl by být sbírán odděleně v režimu zpětného odběru. Tato značka se však nachází pouze na EEZ uvedených na trh po 13. srpnu 2005. Jediným cílem tohoto symbolu je informovat majitele vysloužilého produktu, že by se odpadu měl zbavit v režimu zpětného odběru. Jinými slovy, že vysloužilý produkt nepatří do směsného odpadu. Symbol neidentifikuje, nevytváří ani nepotvrzuje finanční povinnost výrobce za tento produkt.
 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
názorný katalog.pdf Osvětlovací zařízení 1176.3 Kb