Tříděný odpad

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2020

V roce 2020 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 50,97 tun, úspory energie 1 048 008 MJ. Děkujeme, že třídíte a přispíváte ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. 

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2020