Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Dražice

znak SDH Meziříčí
 
SDH Dražice
391 31 Dražice
 
IČO: 65942205
Registrační číslo: 3308034

 

 

 Výbor SDH Dražice :
Výbor SDH Dražice
Přehled funkcionářů
starosta Mácha František ml.
velitel: Páša Michal
strojník: Kadlec Miroslav
jednatel: Melich Aleš
hospodář: Novák Michal

 


Počátky sboru hasičského

Hromadné foto - hasičský sborCitace z kroniky:
     „Dávný dobrý sluha člověka, ale zároveň i jeho největší škůdce, oheň, při požáru rozmanitě byl zamezován v dobách dřívějších. Jak, o tom se zmiňuje v hasičské kronice. Určitěji lze souditi u nás, když zakoupena obcí Dražickou asi roku 1830 – 1884 od obce Táborské stará dřevěná stříkačka za 70 zlatých s rokem 1830 a písmeny A.R.
     V roce 1884 vypukl požár v domě patřící p. Františkovi Malíkovi, ku kterému stříkačka dopravena – leč beze všeho pořádku se to dělo. Poněvadž v obci bylo dosti mladého a silného lidu, který by se dobře dal vycvičiti v hašení, shledával potřebné mužstvo učitel p. Leopold Kamberský a zařídil hasičský sbor. Nyní bylo na obci, aby pořídila novou, moderní stříkačku. Tu darovala pojišťovací banka „Slávie“, když se za týmž účelem dalo 80 čísel pojistiti u této banky. Aby stříkačka byla větší, než darovati banka chtěla, přidali na ni pánové, kteří pro ni do Prahy jeli 100 zlatých. Stříkačka ta je od firmy A. Smekal – Smíchov.“
 
     První ustavující valná hromada se konala 18. ledna 1885. Do prozatímních funkcí byli zvoleni:
Velitel                        Leopold Kamberský
Podvelitel                  František Kobrzek
Jednatel                    Josef Dušek
Dozorce náčiní          Jan Šitta
Pokladník                  František Novotný
Sbor měl 30 činných členů.
 
     První řádná valná hromada se konala 25. října 1885 a do řádných funkcí byli zvoleni:
Velitel                        Leopold Kamberský
Podvelitel                  František Novotný čp. 39
Jednatel                    Josef Klepetář
Dozorce náčiní          Jan Chval čp. 37
Pokladník                  Josef Mrázek
Za spolkovou místnost byl zvolen hostinec u „Prchlíků“.
 
     Na počátku si sbor pořídil plátěný oblek. V příštím roce byla zakoupena nejpotřebnější výzbroj.
     V roce 1888 darovala přítelkyně sboru paní Regina Klepetářová 10 zlatých na pořízení praporu. Ten byl zhotoven z červeného sukna. V dalším roce byl na prapor vyšit monogram D. H. a obraz sv. Floriana. Dne 23.května 1890 se prapor světil.
     Již od počátku svého založení sbor působil při mnoha požárech a účastnil se všech důležitých slavností, a tak je tomu dodnes. Bližší informace o současné činnosti sboru se dozvíte na jejich vlastních stránkách zde.
 
čerpáno z obecních kronik
 

 

 


Pozvánka na Hasičský ples

KD Dražice - sobota 25.1.2020. Předprodej vstupenek na OÚ Dražice. Bližší informace v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sdh-drazice-ples-2020.pdf 505.3 Kb