Dražičtí komedianti

Dražičtí komedianti

     V roce 2013 vzniklo amatérské divadelní sdružení "Dražičtí komedianti". Po mnoha letech toto sdružení navázalo na divadelní tradici obce. První hra, kterou se Dražičtí komedianti představili byla z pera Járy Cimmrmana "Záskok". Úspěch byl obrovský.
Také v roce 2014 nastudovali Cimmrmana "Afrika aneb Češi mezi lidožravci". Domácí premiéra měla opět veliký úspěch.
V roce 2016 Dražičtí komedianti nastudovali další kus z pera Járy Cimrmana "Dlouhý, Široký a Krátkozraký".
pozvánka Zázkok pozvánka Afrika pozvánka Dlouhý, Široký a Krátkozraký pozvánka Dívčí válka

 


Historie divadla v Dražicích

     Dne 1. března 1905 byl v obci založen Čtenářsko-ochotnický spolek. Sehrál 13 divadelních her, založil obecní knihovnu a pořádal nejrůznější kulturní akce. Po osmi letech činnosti byl v roce 1913 rozpuštěn a ochotníci pokračovali ve své činnosti jako divadelní odbor při hasičském sboru. Hrálo se na louce pod lesem u kostela.
     V letech 1924 až 1938 se divadlu věnovala Okrsková skupina republikánského dorostu, která každoročně nastudovala a úspěšně odehrála i několik her.
     V roce 1939 byl založen divadelní soubor Mladé národní souručenství. Z vyprávění pamětníka, režiséra a herce pana Františka Plachého, bylo divadlo nejaktivnější za války. Hrálo se pod starou hruškou na zahradě hostince U Králíků nebo v sále na pěkně upraveném jevišti s kulisami a oponou. Kulisy si většinou zhotovovali ochotníci sami, některé kostýmy a kroje se půjčovali z Prahy. Mnohdy za výpůjčky platili „naturáliemi“ – sádlem, vajíčky, máslem a dalšími potravinami, které po vesnici sehnali. Dražické ochotnické divadlo bylo známé v širokém okolí, ochotníci hráli s obrovským elánem a nadšením. Soubor za války nastudoval a odehrál 19 divadelních her a operet.
     historické fotoVzhledem k tomu, že zápisy v místní kronice končí v roce 1949, podrobnosti o ochotnickém divadle nejsou známy. Divadlo se prý hrálo, ale ne tak pravidelně, stálý ochotnický soubor nebyl.
Divadelní činnost byla v obci obnovena mládeží v roce 1972 hrou se zpěvy „Muziky, muziky“ ze života F. Kmocha s hudebním doprovodem místního mládežnického orchestru Junior, pod režijním vedením Miroslava Martínka st. Do roku 1982 soubor uvedl další 14 her v 61 reprízách, převážně v jeho režii. Roku 1977 na Krajské divadelní přehlídce venkovských divadel mu byly uděleny ceny za režii, nejlepší ženský herecký výkon a cena mladého talentu ve hře „Ženský zákon“.
    foto Až začnou trumpety V roce 1982 začal divadelní soubor pracovat pod Klubovým zařízením společenského domu a změnil klasický repertoár uvedením estrádního pořadu „Až začnou trumpety…“, který pro něj napsal a aranžoval profesionální režisér Jiří Roll. Pod jeho vedením a zároveň řízením dechové hudby byl uváděn s malými obměnami po dobu tří let nejen v okrese Tábor, ale i jinde v Jihočeském, Středočeském a Západočeském kraji a byl reprízován více než padesátkrát. Na domovské scéně v něm s místními ochotníky účinkovali jako hosté i někteří profesionální umělci (Josef Bek, Stella Zázvorková, Helena a Jiří Růžičkovi). Pořad byl i součástí různých oslav nejen v naší republice ale i v zahraničí. V estrádním pořadu vystoupili i studenti táborského gymnázia a děti dražické základní školy v rámci oslav 160. výročí založení školy v Dražicích.
     Po oslavách 160. výročí založení školy je ohledně divadla v obecní kronice zmínka v roce 1989, že Klubové zařízení společenského domu upustilo od pořádání akcí vyšší úrovně, které svým pojetím patřilo do divadelního prostředí. Důvody byly ekonomické i technické (nízké jeviště, špatná viditelnost ze sálu). Dále je zde uvedeno, že se pod hlavičkou KZSD nepodařila obnovit činnost divadelního ochotnického souboru, který byl dříve velmi oblíbený a populární nejen v Dražicích.
     Na úspěšnou tradici ochotnického divadla v Dražicích navázali Dražičtí komedianti, amatérské divadelní sdružení, které vzniklo v roce 2013.
 
 
čerpáno z Almanachu vydaného k příležitosti 660. výročí založení obce  a obecních kronik
historické foto historické foto historické foto foto ze hry skupinové foto foto Až začnou trumpety foto Až začnou trumpety
 

2018 - Dívčí válka

Dražičtí komedianti - KD Dražice 24.3.2018 v 19 hodin - "Dívčí válka". Více informací v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
divci-valka331983080.jpg 464.7 Kb

2016 - Pozvánka

Dražičtí komedianti - KD Dražice 7.5.2016 ve 20 hodin - "Dlouhý, Široký a Krátkozraký". Více informací v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2016-drazicti-komedianti.jpg 212.5 Kb

2015 - Dražičtí komedianti na cestách

Ještě jste neviděli hru "Afrika aneb Češi mezi lidožravci" v podání Dražických komediantů?

Zajeďte se na ně podívat do Milevska či Tábora.
 
 
Dům kultury Milevsko - pátek 30. ledna 2015 od 19:00
Vstupné: 50 Kč
 
Divadlo Oskara Nedbala Tábor - velký sál - středa 4.února 2015 od 19:00
Vstupné: 100 Kč
Výtěžek přispěje do veřejné sbírky na přestavbu terapeutických pracoven Centra Kaňka.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
afrika-divadlo.jpg 1087.5 Kb