Myslivecké sdružení RAŠTĚ

Myslivecké sdružení Raště Dražice

Hromadné foto - naháňka
     Sdružení má v současné době 16 členů, kteří drží pro výkon myslivosti sedm psů se zkouškami lovecké upotřebitelnosti. Je třeba připočítat značné množství podporovatelů a přátel ze strany obyvatel obce. Funkci předsedy zastává pan Ivan Mynařík, hospodáře pan Pavel Novotný a jednatele pan Tomáš Klicman.
     Po proběhlé transformaci došlo k rozšíření honitby o táborské lesy a k navázání bližší spolupráce se Správou lesů města Tábora. MS je uživatelem honitby o celkové výměře 1.073 ha, z čehož je 480 ha lesní půdy, 578 zemědělské půdy a 15 ha vodních ploch. Honební společenstvo jako vlastník honitby má 99 členů. Honebním starostou společenstva je František Mácha starší. Honitba sahá od Příběnic až k železniční trati na Písek a odtud zpět k soutoku Rašťského potoka s Lužnicí.
 
V honitbě jsou normované stavy zvěře:
55 kusů srnčí zvěře
30 kusů zvěře bažantí
86 zajíců
     Z ostatních druhů zvěře se tu vyskytuje černá zvěř (divočáci), kachny, koroptev a okrajově zvěř dančí. Stavy zvěře jsou však v důsledku intenzivní zemědělské výroby a dalších civilizačních faktorů v jejich honitbě pouze minimální, a proto například zajíce myslivci vůbec neloví.
 
     Hlavním posláním mysliveckého sdružení je ochrana přírody, péče o životní prostředí a péče o zvěř, včetně lovu. Jeho členové odpracují ročně stovky brigádnických hodin v oblasti péče o zvěř, údržby mysliveckých zařízení ale zejména přípravy krmiva a přikrmování zvěře v době nouze. Vlastní lov je pak pouze malou „třešinkou na dortu“ a odměnou za celoroční práci.
     Sdružení se nemalou měrou podílí na společenském chodu obce, kdy jako nositelé tradic pořádají pravidelně kulturní akce, např. v polovině měsíce října Hubertskou mši k poctě svému patronovi spojenou s mysliveckým troubením a v počátku listopadu reprezentační Huberstkou veselici v Kulturním domě.
     Jako vlastník uznané střelnice pořádá MS několikráte do roka i střelecké závody pro širokou mysliveckou veřejnost.
 
Hony
hon - hromadné foto úspěšný hon trubači foto z naháňky hromadné foto myslivců 
Střelnice
Hromadné foto na stelnici Střelby
Hubertská veselice                                             
Hubertská veselice Výzdoba hubertské veselice 
Hubertská mše 
Foto z Hubertské mše Foto z kostela při Hubertské mši Myslivci při Hubertské mši
 

Historie

Hromadné foto - myslivci     Myslivost má na Dražicku dlouholetou tradici. V období předválečném byla honitba pronajímána movitým jednotlivcům zejména z Tábora a v katastru obce bylo více honiteb o menší výměře. V poválečných letech vzniklo myslivecké sdružení, které tvořili výhradně myslivci z obce a okolí. To se později sloužilo se sdružením drhovickým a meziříčským. Toto sdružení, Myslivecké sdružení Dražice, v důsledku společenských změn zaniklo v roce 1992 a jeho členové se rozdělili do nově vzniklých mysliveckých společností.
     V Dražicích vzniklo v roce 1993 opět samostatné sdružení s názvem Myslivecké sdružení Raště Dražice. Při vzniku sdružení 14. května 1993 bylo zapsáno 11 členů.
 
Složení výboru:
Předseda      - Josef Vršek čp. 89
Hospodář      - Josef Jech, později Ivan Mynařík čp.29
Jednatel        - Pavel Mičík čp. 136
Pokladník      - Jaroslav Pejša čp. 137
Revizor          - Jaroslav Volek čp. ?
 
     Proč RAŠTĚ?  Protože si zařádil administrativní šotek. Původní záměr byl pojmenovat myslivecké sdružení „Raští“ což je název přilehlého lesa. Vinou zmíněného šotka došlo při výrobě prvního razítka k chybě a tiskař udělal na šabloně název Raště. Z počátku si té chyby nikdo nevšiml, a když se na tuto chybu přišlo, byli myslivci pod tímto názvem na všech institucích zaregistrováni. Proto se nazývá Myslivecké sdružení Raště Dražice.
 
     V souladu s novelou zákona o myslivosti bylo založeno Honební společenstvo Dražice, jehož členy se stali majitelé nemovitostí, na jejichž pozemku byla uznána honitba. Honitba se nacházela pouze na katastrálním území obce Dražice. Výměra honitby činila 591,74 ha, z toho činila zemědělská půda 516,74 ha, lesní půda 56,64 ha a vodní plocha 18,13 ha.
Podle výměry honitby byly určeny počty zvěře:
Srnčí              10 ks
Zajíci              30 ks
Bažanti          26 ks
 
     V roce 2005 myslivci otevřeli střelnici, kterou budovali několik let na jižním okraji vojenské střelnice. Velkou pozornost věnovali technickému provedení střelišť, odborně „SKEE“, takže střelnice má skutečně olympijské parametry. Střelnice stála dost finančních prostředků a mnoho brigádnických hodin odpracovaných samotnými myslivci. Největším problémem bylo vyhovět přísným hlukovým předpisům. Dne 24. září 2005 myslivci uspořádali otevírací závod s názvem „Kolaudační střílení“. Závodů se na nové střelnici zúčastnilo 36 střelců z celého kraje. Později zde členové pro svoje potřeby vybudovali i klubovnu se zázemím.
 
Stavba střelnice a klubovny
foto ze stavby střelnice Foto ze stavby střelnice Foto ze stavby střelnice Foto rozestavěné střelnice
 

Hubertská veselice

MS Raště Dražice Vás zve na Hubertskou veselici, která se koná v sobotu 5. listopadu 2016 od 20 hodin v KD Dražice. Více informací v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-ms-raste.pdf 54.3 Kb