Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Mikroregion Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko je dobrovolný svazek obcí v okresu Tábor. Vznikl 16.července 2004 a sdružoval tehdy 14 obcí včetně Dražic. Jeho cílem je předkládat organizaci kraje a dalším dotčeným institucím iniciativní návrhy zohledňující požadavky obcí, hájit a prosazovat společné zájmy a práva obcí Táborska v rámci členství ČR v EU, zajišťovat přípravu a realizaci rozvoje mikroregionu Táborska v souladu s regionální politikou ČR a za tímto účelem zejména připravovat projekty rozvoje územního obvodu členských obcí a zajišťovat realizaci těchto projektů, koordinovat politiku rozvoje mikroregionu a napomáhat její tvorbě, zajišťovat spolupráci s regionálními a národními organizacemi a institucemi, spolupracovat se zahraničními organizacemi obdobného zaměření a spoluvytvářet podmínky pro zahraniční aktivity členů Svazku,...
 
Více informací zde logo Mikroregion Táborsko.