Symboly obce

Symboly obce Dražice

Znak obce

znak obceV modro - stříbrně děleném štítě nahoře vyrůstající zlatý lev, dole červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky.
Znak vychází uspořádáním z důležitých držeb v minulosti. Od samého počátku osídlení náležela obec ke zboží Rožmberků. Po roce 1602 se ujal majetku Jan z Dobroště, který postavil novou tvrz. Jako účastník českého stavovského hnutí byl v roce 1623 odsouzen ke ztrátě 2/3 svého majetku. Zboží Dražic získal Adam Lipovský z Lipovice za 6.900 zlatých rýnských. Po smrti Adamově připadl majetek jeho ženě, Kateřině z Barště. Rod znamenal pro obec jistou hospodářskou konjunkturu v době všeobecného hospodářského úpadku. Půlený znak obsahuje podle stratigrafie v patní části rodový znak Rožmberků, červenou pětilistou růži ve stříbrném poli, horní polovice cituje znak Lipovských, rostoucí zlatý lev s jedním ocasem na podrém poli. 

Vlajka obce

vlajka obceList tvoří dva vodorovné ruhy, modrý a bílý, v poměru 2 : 1 a svislý vlající červený pruh široký třetinu délky listu. Z bílého pruhu vyrůstá žlutý lev. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. 
Žerďová část je půlena na horní 2/3 modrou část s rostoucím zlatým lvem a spodní bílou 1/3. Vlající červený díl, převzatý z rodového rožmberského znaku růže, obsazuje 1/3 délky praporu.

 
 

Udělení znaku a praporu obci Dražice

Dne 18.12.2007 byl obci Dražice oficiálně udělen znak a prapor předsedou Poslanecké sněmovny Ing. Miloslavem Vlčkem.

Foto1 Starosta Flígr přebírá dekret Udělení znaku a praporu