Statistické údaje

Statistické údaje obce Dražice

Název: Dražice
Status: obec
ZÚJ: 552283

Kraj (NUTS3): Jihočeský kraj (CZ031)
Okres (NUTS4): Tábor (CZ0317)

Obec s rozšířenou působností (ZÚJ): Tábor (552046)
Obec s pověřeným obecním úřadem (ZÚJ): Tábor (552046)
 
Zeměpisná šířka (s.š.): 49 25´47´´
Zeměpisná délka (v.d.): 14 35´28´´
Nadmořská výška (m.n.m.): 465

Počet katastráních území: 1
Počet územně technických jednotek: 1
Počet částí obce: 1
Počet urbanistických obvodů: 0
 
Katastrální výměra (k 31.12.2019): 1297,7 ha
 orná půda (ha)  398,4
 zahrady (ha)    29,8
 trvalé travní porosty (ha)  129,2
 lesní půda (ha)  572,4
 vodní plochy (ha)    21,4
 zastavěné plochy (ha)    15,0
 ostatní plocha (ha)  131,5
 
Počet bydlících obyvatel (k 1.1.2019): 824
824 obyvatel muži ženy
 z toho  410 414
 z toho 0-14 let celkem 149    69 80
 z toho 15-64 let celkem 540 279 261
 z toho 65 a více let celkem 135
62
73
Průměrný věk: 40,5
 
 
Počet staveb (k 31.12.2019): 595
 z toho k bydlení čp.  160
 z toho rodinných domů čp. 81
 z toho bytových domů čp.     7
 z toho staveb občanské vybavenosti s čp.     8
 z toho jiných staveb s čp.      2
 z toho staveb na výrobu s čp.      2
 z toho zemědělských staveb s čp.      1
 z toho zemědělských usedlostí s čp.      1
 z toho jiná stavba bez č.e. 1
 z toho rekreačních rodinných staveb s č.e.   220
 z toho garáž bez čp./č.e.    18
 z toho jiných staveb bez čp./č.e.    59
 z toho stavby občanské vybavenosti bez čp./č.e.      3
 z toho staveb technické vybavenosti bez čp./č.e.      3
 z toho víceúčelové stavby bez čp./č.e.      1
 z toho staveb k výrobě bez čp./č.e.      2
 z toho zemědělských staveb bez čp./č.e.    18
 rozestavěné stavby      5
 vodní dílo - hráz      1
 vodní dílo - jez      1
 vodní dílo - vodní elektrárna      1
 
 
čerpáno z ČSÚ