Sakutus CZ

SAKUTUS oceněn

Sdružení českých spotřebitelů udělilo cenu Spokojeného zákazníka 2015 Dražickému výrobci infrapanelů.

     Ve čtvrtek 9.prosince byly společnosti SAKUTUS oceněny za dlouholetou výrobu infrapanelů a vynikající přístup k zákazníkům cenou Spokojeného zákazníka Jihočeského kraje 2015.
     Cena byla předána 1.náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje Mgr.Ivanou Stráskou, která předsedá odborné komisi Sdružení českých spotřebitelů Jihočeského kraje.
Sdružení českých spotřebitelů bylo založeno jako občanské sdružení v roce 1990 a je nejdéle působící nevládní organizací v oblasti ochrany spotřebitelských zájmů v ČR. Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že oceněný, který jej získal, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Oceněný naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb a uvádění výrobků na trh, má dostatečně deklarovanou jakost a spolehlivost. Oceněná společnost nadstandardně poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní a poskytuje potřebné informace spotřebitelům (zajištění odborného servisu). Cena byla udělena na následující 2 roky.
SAKUTUS oceněn
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
spokojeny-zakaznik-tiskova-zprava-2015.pdf 615.6 Kb