Úřední deska

Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Dražice na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a jí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor. Jedná se o:
- rozpočet obce Dražice
- výkazy plnění rozpočtu obce Dražice
- rozpočtová opatření obce Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu obce Dražice
- Závěrečný účet obce Dražice
- rozpočet ZŠ a MŠ Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dražice

https://www.obecdrazice.cz/obec/rozpocet/rozpocet/

https://www.obecdrazice.cz/obec/rozpocet/vykazy-plneni-rozpoctu/

https://www.obecdrazice.cz/obec/rozpocet/rozpoctova-opatreni/

https://www.obecdrazice.cz/obec/rozpocet/strednedoby-vyhled-rozpoctu/

https://www.obecdrazice.cz/obec/rozpocet/zaverecny-ucet/

https://www.obecdrazice.cz/obec/rozpocet/rozpocet-zs-a-ms-drazice/

https://www.obecdrazice.cz/obec/rozpocet/strednedoby-vyhled-rozpoctu-zs-a-ms-drazice/