Úřední deska

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Níže uvedené dokumenty svazku obcí mikroregionu Táborsko naleznete na webových stránkách DSO http://www.mikroregiontaborsko.cz/uredni-deska/zverejnovane-dok-dle-zakona-o-rozp-odpovednosti/ nebo https://www.obecdrazice.cz/obec/rozpocet/svazek-obci-mikroregionu-taborsko/ :
- Rozpočet včetně rozpočtových opatření
- Střednědobý výhled rozpočtu
- Závěrečný účet

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v kanceláři Svazku obcí mikroregionu Táborsko nebo na obecním úřadě v Dražicích v úředních hodinách.