Slovany

Letecký pohled

Obec Slovany leží 15 km jihozápadně od okresního města Martin v západní části Turčianské kotliny. Katastrální výměra obce  je 1 378 hektarů. Žije zde bez mála 440 obyvatel.Letecký pohled
 
Slovany - prastará osada ležící pod hradem Zniev na významné cestě spojující Nitru s Turcem známé již před 11. stoletím. Své jméno dostala pravděpodobně v 11. století a vzniklo z kmene Slověne - Sloveny - Sloväna - Slovany. Takové jméno mohla osada dostat jen proto, že celé její okolí bylo slovenské.
První písemná zmínka o Slovanech je z roku 1252 - Terra quinque villarum (země pěti osad), kdy ji Belo IV. daroval spolu s Lazany, Ležíchovem, Moškovcem a Svatým Ďurem klášteru premonstrátů. Do té doby osada patřila k villas sancti Ypoliti (ke Znievu).
 
SmlouvaDne 27. srpna 2007 uzavřela obec Dražice s obcí Slovany „Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci“. Spolupráce se týká prohlubování společenského významu turistického ruchu v rámci struktury veřejné správy, společenského a sportovního prostředí, spolupráce při vzájemné podpoře turistických a kulturních aktivit apod.
 
Od té doby se obce pravidelně navštěvují. Jeden rok navštívíme Slovany my, druhý rok přivítáme přátele u nás v Dražicích.