Obecně závazné vyhlášky

OZV 2/2017

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.

Obec Dražice
Obecně závazná vyhláška obce Dražice č. 2/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy a mateřské školy
 
Zastupitelstvo obce Dražice se na svém zasedání dne 24.8.2017 usnesením č. 128/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Stanovení školských obvodů
Na základě uzavřené dohody obcí Dražice, Drhovice a Meziříčí o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy a základní školy je území obce Dražice částí školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Dražice, okr. Tábor, se sídlem Dražice čp. 57, 391 31 Dražice, IČ 75000580 zřízené obcí Dražice.
Čl. 2
Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
 
 
…………….…….                                                       ………….………
Lubomír Smažík                                                          Stanislav Flígr
místostarosta                                                                starosta
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.8.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 13.9.2017
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-2-2017-spolecny-skolsky-obvod314401948.pdf 279.3 Kb