Výstavba
Žádost o povolení připojení k místní komunikaci
Žádost o vyjádření obce ke stavebnímu záměru
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti

V příloze naleznete též Ceník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí a dalších zařízení na nemovitostech ve vlastnictví obce Dražice.